Västra kölhalningsbron med kranspelsskjul och spirkran

Västra kölhalningsbron, Karlskrona

1685-86 anlades två kölhalningsbroar vid Trossös södra strand. I anslutning till dessa låg också de första stapelbäddarna på ön.

Den västra kölhalningsbron finns kvar i restaurerat skick. Vid kölhalningen krängdes fartygen med hjälp av rep från riggen ner till gångspelen på bron. På så sätt blottlades bordläggningen under vattenlinjen för att göra den tillgänglig för reparation.

Vid en jämförelse av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona med andra liknande anläggningar står det klart att Västra kölhalningsbron med kranspelsskjul och spirkran representerar en konstruktion som det finns få kvar av på andra varvsplatser.
Två gångspel och kranspelsskjulet
Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Örlogsbasen omfattar de anläggningar som ligger vid Trossös södra strand. Denna del är bebyggd från öster till väster med kaserner, boställen och andra byggnader som verkstäder och förråd. Bebyggelsemiljön omfattar byggnader och anläggningar från 1600-talets slut till 1900-talet. Byggnaderna i den västra delen av området är monumentala och bildar en i stort intakt miljö som härstammar från varvets och basens arkitektoniska storhetstid under varvsamiralen Fredric Henric af Chapmans och överamiralen August Ehrensvärds verksamhetsperiod.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Adress: Örlogshamnen, Karlskrona
Ägare: Fortifikationsverket
Byggnadsår: 1685-1686
Funktion: Kölhalningsanordning
Besök: I samband med guidade visningar
Handikappanpassat: Tillgänglig för handikappade
Byggnadsminne 2007

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen