Byggnadsminnen

I Blekinge finns det närmre 87 byggningar och anläggningar som har utnämts till byggnadsminnen av länsstyrelsen. De belyser viktiga skeden i länets historia och berättar om hur samhället har utvecklats från medeltiden till vår moderna tid.

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen