Tärnö

Tärnö med utsikt över båthamnen

Foto: Robert Ekholm

Från Tärnös högsta punkt Drakaberget kan man se mer än halva Blekinges kust. Runt ön finns vandringsleder. Tärnö bjuder också på fina badmöjligheter; i Sandvik finns en populär badplats med sandbotten.

Tärnö är egentligen två naturreservat som bildade 1980 och 1988. De omfattar fyra skilda delar av Tärnö och den östra delen av Yttre Ekö. Drakaberget, högsta punkten, ingår inte i naturreservatet.

Största ön

Tärnö är belägen i det yttersta havsbandet och är den största av öarna i Hällaryds skärgård.

Naturen är varierande med hällmarker, klapperstensfält, ädellövskog, igenväxande betesmarker, före detta åkrar och sandstrand. Fiskgökaeken är namnet på en månghundraårig ihålig ek, en av många grova gamla ekar på Tärnö. På Yttre Ekö finns både öppnare natur och lövskog där eken är vanligast.

Högt upp på Tärnös södra udde ligger en åttakantig fyr, byggd helt i trä, från år 1910. Dit leder en stensatt väg. Det finns ett antal i dag nerlagda militära installationer.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tärnö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • avsiktligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • tälta och förtöja båt mer än två dygn.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980 och 1988
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Skärgårdsö med ekskog, buskrik hällmark, klapperstensfält och sandstrand, marin miljö
Areal: 29,7 hektar, varav 20,6 hektar land och 9,1 hektar vatten
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun
Skyddsform: Naturreservat