Göljahult

Göljahult, ormgran

Naturreservatet Göljahult mellan Eringsboda och Backaryd är värt ett besök för beståndet av ormgranar.

På ormgranen sitter barren direkt på grenarna som saknar småkvistar. Ormgranen är ett resultat av ärftliga variationer.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Göljahult, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada ormgransbeståndet genom avverkning, skadegörelse eller annan åtgärd som kan äventyra trädens trivsel

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1959, ett av Blekinges äldsta naturskyddade områden
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bestånd av ormgran
Areal: 2 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat