Folkmassa

KALENDER

 • 14 apr 2021 Klocka som ikon 17.00 - 19.00
  Eklandskapet – värden, skötsel och möjligheter Välkommen till en del av en föreläsningsserie kring länets odlingslandskap och naturbetesmarker. Ett samarbete mellan Blekinge arkipelag och Länsstyrelsen Blekinge.

  Anmäl dig här – senast 14 april

 • 15 apr 2021 Klocka som ikon 14.00 - 16.00
  Rådgivningswebbinarium om fiskförädling och affärsutveckling Under detta webbinarium kommer du få svar på frågor om affärsutveckling av fiskförädlingsföretag och om möjligheterna kring att kombinera yrkesfiske, mathantverk, restaurangverksamhet eller andra akti...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 18.00 - 20.00
  Naturen som miljö för träning och tävling Pandemin har bidragit till att många har fått upp ögonen för utomhusaktiviteter och betydligt fler än tidigare rör sig och tränar ute i naturen. I år är det dessutom Friluftslivets år. Varmt välkomna ...

  Anmäl dig här – senast 18 april

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 19.00 - 20.00
  Restaurering och skötsel av äldre utmarksbeten inom Blekinge Arkipelag Välkommen till en del av en föreläsningsserie kring länets odlingslandskap och naturbetesmarker. Ett samarbete mellan Blekinge arkipelag och Länsstyrelsen Blekinge.

  Anmäl dig här – senast 21 april

Friluftslivets År

Besöksmål

Friluftslivets År 2021

Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Läs mer om vad som händer i Blekinge.

Två svartvita kor som ligger i grönt gräs och tittar in i kameran

Djur

Djur i verksamhet

Ibland behöver du tillstånd från länsstyrelsen för att ha, hantera eller transportera djur. Det kan gälla hundar, katter, hästar men också vilda växter och djur.

Bostäder

Samhälle

Planering och byggande

Länsstyrelsen ger råd och stöd när det gäller bostäder. Vi tar fram analyser och handlägger stöd till ombyggnation och nybygge.

NYHETER

 • 2021-04-12

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av länsstyrelserna.
 • 2021-04-08

  Förebilder ska stärka unga romers identitet

  Kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbe...
 • 2021-03-29

  Nya fiskregler från 1 april

  Ny fredningstid för riktat fiske efter gädda och abborre införs i östra Blekinge. Beslutet som har tagits av Havs- och vat...
 • 2021-03-21

  Länsstyrelsen släpper utbildning om hur rasism och hudfärg påverkar möjligheter i arbetslivet

  I anslutning till Internationella FN-dagen för avskaffandet av rasdiskriminering som infaller den 21 mars släpper Länsstyr...