KALENDER

 • 14 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Webbträff om vattendrag den 14 april Greppa Näringen bjuder in till vattendragsträff som utgångspunkt om hur mår Lillån (Fjärdhundra) och tillhör Örsundaåns avrinningsområde. Du ges möjlighet att få samtala om de olika faktorer som påver...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Totalförsvarsdagen 2021 Under årets totaltförsvarsdag fokuserar vi på vikten av ett starkt militärt försvar, en effektiv samordning och ledning av det civila försvaret och en gemensam planering för att upprätthålla samhället...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom turism.

  Anmäl dig här – senast 13 april

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Att utbilda kollegor i Webbkurs heder Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda dina kollegor i webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck genom kompetenshöjande gruppträffar.Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryc...

  Anmäl dig här – senast 19 april

Bo och leva

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs.

Om oss

Betesmarker sökes

Flera nötkreatursägare som behöver mer betesmark för sina djur. Nu uppmanar Länsstyrelsen markägare som har beten och hagar som inte används att höra av sig så att de kan komma i bruk.

Dukat bord med vitt porslin och vita servetter.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 januari - 31 mars. Ansökan öppnar 3 maj.

Friluftslivets år 2021

Under 2021 ska fler få möjligheten att uppleva de positiva effekter som friluftsliv kan ge.

Foto på en kvinna som sitter vid ett skrivbord framför sin dator. Hon är suddig eftersom fokus i bilden ligger på en vit blomma i nederkant av bilden. 

Bo och leva

Omsättningsstöd till handelsbolag

Nu kan även handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökan gör du i Boverkets e-tjänst.

Foto: Pia Nordlander

Om oss

Vår landshövding

Minoo Akhtarzand är landshövding i Västmanlands län. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

NYHETER

 • 2021-04-09

  Maxvikt 12 ton iHälleskogsbrännan

  Bilvägen genom Hälleskogsbrännan drabbad av tjällossning och väldigt mjuk. På grund av detta är det begränsad fordonsvikt på vägarna in till naturreservatet. Maxvikten är 12 ton.