Om coronaviruset och covid-19

Information om covid-19 och Länsstyrelsens uppdrag kopplat till coronapandemin.

KALENDER

 • 24 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.30
  Restaurera jordkällare Välkommen på kurs om jordkällare!Kursen inleds med ett teoripass på förmiddagen - olika typer av jordkällare, deras konstruktion och funktion samt livsmedelshantering. Efter lunch tittar vi och diskut...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 27 sep 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Demokrati i kris – främja, förankra, försvara och utveckla Det demokratiska systemets utsatthet talas det sällan om när samhället ska hantera kriser. Vad händer egentligen under en samhällskris med det politiska systemet, medborgarnas värderingar och tillit s...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 29 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Bygg en gärdsgård Lär dig att bygga en traditionell gärdsgård från grunden. Du får veta vad man använder för virke och hur den sörmländska traditionen ser ut. Vi provar på de olika momenten, pratar teori  och sätter up...

  Anmäl dig här – senast 26 september

 • 28 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Marknadsför ditt landsbygdsföretag med storytelling Välkomna till en digital föreläsning i Storytelling. Lär dig hur historien om ditt landsbygdsföretag kan bli lönsamma upplevelser.

  Anmälningsdatum är passerat

Om oss

Krisberedskapsveckan 2021 har tema demokrati

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från MSB. Kampanjen ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs i år vecka 39.

Om oss

Jobba hos oss

Många pratar om det hållbara samhället. På Länsstyrelsen jobbar vi med det varje dag. Är du vår nästa kollega?

Foto: Pia Nordlander

Om oss

Vår landshövding

Minoo Akhtarzand är landshövding i Västmanlands län. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen.

NYHETER

 • 2021-09-23

  Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

  Igår, den 22 september 2021, beslutade riksdagen att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den sista januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.
 • 2021-09-20

  Årets krisberedskapsvecka har tema demokrati

  Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ligger bakom. K...
 • 2021-09-16

  Kommunerna visar upp positiva resultat från Kvinna in i Sverige

  Kvinna in i Sverige går mot sitt slut och i november redovisas de resultat och metoder som projektet bidragit till.
 • 2021-09-16

  Vanligt bland unga romer att uppleva trakasserier

  Unga romer är stolta över sin romska identitet. Samtidigt är det vanligt att uppleva trakasserier och diskriminering. Det ...