Myndigheter manar till personlig lockdown i gemensam kampanj

Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och samtliga länets kommuner går nu ut i en gemensam kampanj som riktar sig till invånarna i Uppsala län. Invånarna uppmanas till ”personlig lockdown” och att de ska utgå från att alla de möter kan vara smittade.

KALENDER

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 10.00
  Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi? Onsdagen den 21 april kl. 9.00-10.00 kan du delta i länsstyrelsens seminarium Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi? som genomförs tillsammans med Barnombudet i Uppsala län, Enköp...

  Ingen anmälan krävs

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Presentation av en förnyad ANDTS-strategi Regeringen har lagt fram ett förslag om en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Regeringen överlämnade propositionen 2020/21:132 ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom turism.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 10.30 - 11.30
  Diskriminering av romer på bostadsmarknaden Onsdagen den 21 april kl. 10.30-11.30 medverkar länsstyrelsen i seminariet Diskriminering av romer på bostadsmarknaden.

  Ingen anmälan krävs

Miljö och vatten

Stöd till solceller

Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag.

Om oss

Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Miljö och vatten

Sök klimatinvesteringsstöd - Klimatklivet

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Du kan ansöka mellan den 13 och 27 april.

Jag är rom!

Kampanjen vänder sig till dig som är ung och söker inspiration och förebilder, eller vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

NYHETER

 • 2021-04-19

  Barns rätt i fokus för länsstyrelsen vid Mänskliga Rättighetsdagarna

  I dag startar de nationella Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, som i år sänds digitalt från Uppsala. Temat är ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?” Länsstyrelsen är huvudarrangör av ett seminarium om vräkta barnfamiljer och hemlöshet, där landshövding Göran Enander talar.
 • 2021-04-16

  Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Därför lanserar nu länsstyrelserna ett kunskapsstö...
 • 2021-04-15

  Pandemin har satt kommuners arbete med romsk inkludering på paus

  Det senaste årets arbete med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland ...
 • 2021-04-15

  Sex miljoner till nationella tidiga insatser för asylsökande

  I år finns en ny möjlighet att ansöka om bidrag för nationella tidiga insatser för asylsökande. Av de 98 miljoner som läns...