Myndigheter manar till personlig lockdown i gemensam kampanj

Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och samtliga länets kommuner går nu ut i en gemensam kampanj som riktar sig till invånarna i Uppsala län. Invånarna uppmanas till ”personlig lockdown” och att de ska utgå från att alla de möter kan vara smittade.

KALENDER

 • 15 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Informationsdelning och lägesbild Välkommen till en utbildning med syfte att utveckla deltagarens förståelse för informationsdelningens roll vid samhällsstörningar samt att utveckla deltagarens färdigheter att sammanställa lägesbilder...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 16 apr 2021 Klocka som ikon 08.45 - 12.00
  Digital handläggarträff för kommunernas detalj- och översiktsplane­handläggare Länsstyrelsen välkomnar kommunernas detalj- och översiktsplanehandläggare till en digital tematräff.

  Anmäl dig här – senast 14 april

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 10.00
  Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi? Onsdagen den 21 april kl. 9.00-10.00 kan du delta i länsstyrelsens seminarium Vräkta barnfamiljer och strukturell hemlöshet – vad gör vi? som genomförs tillsammans med Barnombudet i Uppsala län, Enköp...

  Ingen anmälan krävs

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Presentation av en förnyad ANDTS-strategi Regeringen har lagt fram ett förslag om en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Regeringen överlämnade propositionen 2020/21:132 ...

  Anmäl dig här – senast 19 april

Miljö och vatten

Stöd till solceller

Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag.

Om oss

Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Miljö och vatten

Sök klimatinvesteringsstöd - Klimatklivet

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Du kan ansöka mellan den 13 och 27 april.

Bo och leva

Lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

NYHETER

 • 2021-04-13

  Myndigheter manar till personlig lockdown i gemensam kampanj

  Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och samtliga länets kommuner går nu ut i en gemensam kampanj som riktar sig till invånarna i Uppsala län. Invånarna uppmanas till ”personlig lockdown” och att de ska utgå från att alla de möter kan vara smittade.
 • 2021-04-12

  Förebilder ska stärka unga romers identitet

  Kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbe...
 • 2021-04-09

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt...
 • 2021-04-06

  Länsstyrelsen Uppsala län ska arbeta fram förslag till hela Sveriges klimatomställning

  Länsstyrelsen Uppsala län får i uppdrag av regeringen att arbeta fram förslag till styrmedel för Sveriges klimatarbete. Åt...