Länsstyrelsen Östergötland – Östergötland

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

 • 04 apr 2023 Klocka som ikon 08.30 - 15.30
  Välkomna på handläggarträff Välkommen till en handläggarträff som riktar sig till dig som arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektör.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 12 apr 2023 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Workshop 1 och 2 för att starta upp regionala resurscentra mot hedersrelaterat v... Välkomna till två workshops för er som är intresserade av att starta upp regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  Anmäl dig här – senast 7 april

 • 14 apr 2023 Klocka som ikon 09.00 - 12.30
  Optimera din mineralgödselspridare Snart är det dags för vårbruk och kanske är det viktigare än någonsin att gödseln hamnar rätt och att din mineralgödselspridare är kalibrerad.

  Anmäl dig här – senast 11 april

 • 20 apr 2023 Klocka som ikon 08.30 - 13.00
  Dialogmöte kring planering av resursen jordbruksmark Välkommen till en förmiddag med fokus på optimal användning av den ändliga resursen jordbruksmark. Målet med dagen är att diskutera hur vi kan ta fram bättre riktlinjer vid beslut om markexploatering,...

  Anmäl dig här – senast 13 april

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Miljö och klimat har en tydlig roll i Sveriges nya jordbrukspolitik. Du som jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag.

Miljö och vatten

Hållbar vattenanvändning

För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning. Här finns tips och råd för hur du kan spara på vattnet.

Djur

Licensjakt på lodjur

Lodjursjakten startar den 1 mars 2023 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i hela länet med en områdesgräns i Motala Ströms vattensystem.

Om oss

Jobba hos oss

Länsstyrelsen Östergötland arbetar för att regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Vill du bli en av oss?

Tre händer på varandra

Samhälle

Statsbidrag för integrationsinsatser

Kommuner, kommunalförbund och ideella organisationer kan ansöka om statsbidrag för att bedriva olika integrationsinsatser i Östergötland. Årets utlysningar är nu öppna. Det finns tre olika statsbidrag

Samhälle

Säkerhet och beredskap

Länsstyrelsen arbetar med bland annat samordning och utbildningar inom krisberedskap och civilt försvar. Vi beslutar om civila skyddsobjekt och gör tillsyn av säkerhetsskydd.

NYHETER

 • 2023-03-31

  Behov av mer långsiktigt arbete för att minoritetspolitiken ska få grundlig effekt

  Utvecklingen inom minoritetspolitikens delområden har inte gått framåt nämnvärt de senaste tre åren. Regeringens förstärkning av politiken för åren 2022–2024 förväntas bidra till att stärka skyddet av Sveriges nationella minoriteter. Men det är fortfarande nödvändigt att skapa långsiktighet i arbetet och ta fram nya verktyg för att minoritetspolitiken ska få ett större genomslag. Det framkommer i Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets senaste uppföljning av minoritetspolitikens utveckling.
 • 2023-03-31

  Landshövdingen utsedd till särskild utredare

  Regeringen har beslutat om en statlig utredning för att utreda frågan om kommuners och regioners grundläggande ansvar infö...
 • 2023-03-31

  Två beslut om naturreservat ska skydda våtmarker

  Torsdagen 30 mars beslutade Länsstyrelsen om två naturreservat i länet. Dels det nya naturreservatet Stora mossen i Finspå...
 • 2023-03-29

  Misstänkt försändelse till Länsstyrelsen

  Under onsdagsförmiddagen spärrades delar av Länsstyrelsen Östergötlands lokaler av med anledning av att det hade skickats ...