Länsstyrelsen Östergötland – Östergötland

Naturupplevelser året runt

Naturupplevelser är något du kan njuta av närsomhelst på året. Det finns flera möjligheter att besöka både stadsnära natur eller göra en helgutflykt till någon av Östergötlands pärlor. Vi tipsar om att besöka ett reservat eller naturum Tåkern.

KALENDER

Djur

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten. Läs mer om älgjakt här.

Djur

Förebygg utbrott av afrikansk svinpest

Den smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen har spridit sig i Europa och nu har smittan konstaterats i Västmanland. Östergötland är inte drabbat i nuläget.

Röda hus med vita knutar utmed en lummig grusväg

Miljö och vatten

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Du som äger och bor i ett småhus som värms upp med el eller gas kan från och med den 3 juli 2023 ansöka om att få bidrag för att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder.

Den invasiva arten jättebalsamin i blomningstid

Djur

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Lär dig känna igen arterna och hur du ska göra för att inte sprida dem vidare.

Flygbild över odlingslandskapet och ett fält som skördas av en skördetröska

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruk och landsbygd

Miljö och klimat har en tydlig roll i Sveriges nya jordbrukspolitik. Du som jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag.

Tre unga kvinnor i sällskap av varandra

Könsstympning.se

Den nya webbplatsen könsstympning.se syftar till att förebygga brottet könsstympning och att fler utsatta flickor och kvinnor söker vård.

NYHETER

 • 2023-09-29

  Ett år med civilområden

  På söndag 1 oktober, har det gått ett år sedan den största satsningen som gjorts i modern tid för att återuppbygga och stärka det civila försvaret, började ta form. Myndighetsreformen för civilt försvar och krisberedskap trädde i kraft och civilområdesansvariga länsstyrelser, som en högre regional nivå, inrättades.
 • 2023-09-26

  Långnäs, ett av tre nya naturreservat i Östergötland

  Länsstyrelsen har beslutat om tre nya naturreservat: Trollkäringeskogen, Långnäs och Skenäs naturreservat i Finspångs och ...
 • 2023-09-25

  Dags att öva din beredskap

  I dag börjar beredskapsveckan. Veckan är en nationell informationskampanj som ska öka människors beredskap och motståndskr...
 • 2023-09-21

  Ny lagstiftning behövs för att förhindra bortföranden

  Många barn förs utomlands för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck trots att myndigheter känner till deras s...

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss