Kopplat till coronaviruset

Råd, information om covid-19 i Norrbotten och Länsstyrelsens uppdrag kopplat till coronapandemin.

KALENDER

 • 13 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Utbildningsdag med fokus på våldsutövare Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar i socialtjänstens öppenvård, men även till andra verksamma inom kommun, sjukvård, polis eller annan myndighet som möter personer som utövar e...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 14 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 17.00
  Fortbildning för bitillsynsmän Kom och lyssna på intressanta föredrag och förbered dig för bitillsynssäsongen 2021!

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 14.30
  Tilliten i Sverige och världen – vad händer just nu? I väntan på att Trygghetskonferensen 2021 ska arrangeras i Luleå erbjuder vi en serie digitala föreläsningar. Först ut är Lars Trägårdh om hur tilliten påverkas av det som händer i omvärlden.

  Anmäl dig här – senast 13 april

 • 21 apr 2021 Klocka som ikon 08.30 - 12.00
  Tema: Våld mot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning Länsstyrelsen i Norrbottens län sammankallar kvinnofridsnätverket och erbjuder nätverksträffar en gång per termin i form av konferenser med olika teman inom det jämställdhetspolitiska delmålet 6: ”Män...

  Anmäl dig här – senast 19 april

Mostphotos

Bo och leva

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare. Länsstyrelsen handlägger stödet

Staloluokta. Foto: Carl-Johan Utsi

Natur och landsbygd

Aktiviteter och ingrepp i naturen

Vill du göra något som kan påverka naturområden som är skyddade enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Miljö och vatten

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den.

Samhälle

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag.

Om oss

Landshövding

Lotta Finstorp är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Norrbottens län. Hon är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten.

Mostphotos

Djur

Älgjakt

Här hittar du information om jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområden.

NYHETER

 • 2021-04-09

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av länsstyrelserna.
 • 2021-04-08

  Förebilder ska stärka unga romers identitet

  Kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbe...
 • 2021-04-06

  Romernas internationella dag firas 8 april

  Romerna är en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. På torsdag 8 april firas romernas internationella dag ...
 • 2021-04-01

  Ta del av aktuell forskning om skogen

  Den 21 april arrangerar Norrbottens regionala Skogsprogram i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) online-semi...