Länsstyrelsen Jämtland – Jämtland

Lagbok med domarklubba

Tillsyn av den tillfälliga covid-19 lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt den kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

KALENDER

 • 24 aug 2021 Klocka som ikon 13.00 - 14.00
  Information och rådgivning om Klimatklivet Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Vi erbjuder nu information och rådgivning för just dig.

  Anmäl dig här – senast 22 augusti

 • 15 sep 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – september Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 10 september

 • 22 sep 2021 Klocka som ikon 08.00 - 17.00
  Klimatseminariet 2021 Den 22 september är det dags för det 20:e klimatseminariet. Syftet med dagen är att genom intressanta föredragshållare, utställningar och möten inspirera deltagarna till fortsatt arbete, skapa diskuss...

  Ingen anmälan krävs

 • 23 sep 2021 Klocka som ikon 08.30 - 15.30
  Sekretess vid samverkan för våldsutsatta vuxna Nu har verksamheten med samråd gällande våldsutsatta vuxna startat.

  Anmäl dig här – senast 9 september

Two young girls on the jungle gym, sunny day

Bo och leva

Anpassning av smittskyddsåtgärder

Från den 1 juni har lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar införts vilket innebär nya regler för deltagarantal.

Vila vid ett vattendrag.

Natur och landsbygd

Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv.

Coronaviruset

Samhälle

Om covid-19

Här hittar du samlad information om länsstyrelsens arbete med anledning av den pågående coronapandemin. Följ myndigheternas råd. Skydda dig och andra från smittspridning. Tillsammans hjälps vi åt.

Håll avstånd, Detta bord får ej användas. Information på en restaurang, Solna, Sverige.

Om oss

Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin.

Ripjägare på fjället
Ripjägare. Foto: Mostphotos.com

Djur

Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

bild på blomsterlupiner vid vägkant

Djur

Problematiska växter och djur

Det finns växter och djur, som kommit till Sverige, som breder ut sig. De tränger undan vår egen flora och fauna. De kallas invasiva främmande arter. Läs mer om vilka de är.

NYHETER

 • 2021-06-17

  Fortsatt ökat tryck på bostadsmarknaden

  Årets analys visar att bostadsbyggandet under 2020 var på en fortsatt hög nivå i länet. För turistiska fjällområden var tr...
 • 2021-06-16

  Brandområdet på Grötingsberget blir naturreservat

  Den 14 juni 2021 fattade Länsstyrelsen beslut om bildandet av naturreservatet Grötingsberget i Bräcke kommun.
 • 2021-06-15

  Folder om Skåarnja informerar om de nya bestämmelserna

  Från den 10 juni till 10 juli 2021 gäller nya bestämmelser för fågelskyddsområdet längs Vildmarksvägen uppe i norra hörnet...