KALENDER

 • 30 mar 2023 Klocka som ikon 09.00 - 15.30
  Samverkansdag kring våldsförebyggande arbete Tillsammans mot våld bjuder in till en samverkansdag för att synliggöra och belysa det våldsförebyggande arbete som bedrivs inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, kommunerna samt Länsstyrelsen Jäm...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 02 apr 2023 Klocka som ikon 12.00 - 16.30
  Grundkurs i Konsten att berätta din historia
  Kurs för den som vill utveckla sin berättarförmåga. Med berättandets kraft kan vi levandegöra och beröra.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 18 apr 2023 Klocka som ikon 13.00 - 17.00
  Produktutveckling - Hållbar turismutveckling Skapa upplevelser som verkligen säljer och som bidrar positivt. Välkommen till en inspirationsträff med fokus på produktutveckling och hållbarhet för turismföretagare.

  Anmäl dig här – senast 12 april

 • 19 apr 2023 Klocka som ikon 08.30 - 16.30
  Del 3: Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtry... Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – m...

  Anmälningsdatum är passerat

Female farmer or agronomist examining green soybean plants in field
Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Natur och landsbygd

Stöd till jordbruksföretag

Är du jordbrukare och tänker söka stöd? I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Vi erbjuder informationsträffar för dig som vill veta mer om de viktigaste nyheterna inför 2023.

Samhälle

Tillsammans bygger vi upp det civila försvaret

Samhället måste fortsätta fungera även under krig och kris. Läs mer om hur det civila försvaret fungerar och vilken roll Länsstyrelsen har.

Kvinna laddar elbil

Miljö och vatten

Sök stöd för klimatinvesteringar

Den som har en smart idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan kan söka pengar från flera olika källor. Missa inte chansen!

Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Miljö och vatten

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder

Hand som håller i röstsedel.

Besöksmål

Besöksmål

Besök vackra naturreservat, hitta kulturminnen eller dolda pärlor, i ditt egna län eller runt om i Sverige.

skoter på skoterled
Två kvinnor och en man av olika etniska bakgrunder sitter och ler mot varandra.

Snöskoter i Jämtlands län

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud.

NYHETER

 • 2023-03-21

  Ny rapport: Regional analys av jämställdhet i Jämtlands län

  Länsstyrelsen Jämtlands län har släppt en ny rapport om läget i länet när det gäller jämställdhet. Rapporten utgår från Re...
 • 2023-03-21

  Inventeringen av höga naturvärden i länets östra delar är nu sammanställd

  Länsstyrelsen Jämtlands län genomför regelbundet inventeringar av olika naturvärden av flora och fauna i skog, mark och va...
 • 2023-03-20

  Ny handbok i matberedskap för vård, skola och omsorg

  Livsmedelsverkets nya beredskapshandbok för offentliga måltider presenterades vid en workshop på lantbrukshögskolan Torsta...