Lagbok. Foto: Tina Stafrén.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Flaggor: Sverige, Norge och EU.

Nu finns en remiss av programförslaget för det nya Interreg Sverige-Norge. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på det till och med den 17 mars.

Bild med fiskare på brygga, sittandes i rullstol

Fram till 12 april kan din förening eller organisation söka bidrag för åtgärder i din lokala natur som gynnar värdena i naturen eller underlättar för friluftslivet.

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan?Då kan du söka investeringsstöd 13–27 april från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Ledkryss längs en fjälled.

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Om du är privatperson och vill ha en flagga ska din ansökan finnas hos Länsstyrelsen senast den 24 april. Flaggorna delas ut till medborgare från länets alla kommuner i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.