KALENDER

 • 12 apr 2021 Klocka som ikon 15.30 - 17.00
  Informationsträff för företagare inför vår- och sommarsäsongen Länsstyrelsen bjuder tillsammans med Region Gotland och Polismyndigheten in till en digital informationsträff för företagare där vi går igenom de aktuella lagar, regler och restriktioner med anledning...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 22 apr 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – april Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 19 april

 • 27 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Webbinarium Rasism i arbetslivet, tillfälle 1 Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala ...

  Anmäl dig här – senast 20 april

 • 19 maj 2021 Klocka som ikon 09.30 - 11.30
  Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp – maj Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp.

  Anmäl dig här – senast 14 maj

Besöksmål

På gång i reservaten

På väg ut i naturen? Här lägger vi löpande ut information om åtgärder som pågår eller har avslutats i de naturreservat som länsstyrelsen förvaltar.

Samhälle

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Bo och leva

Stipendier

Letar du efter stipendium eller bidrag som du kan söka? Du kan hitta stiftelser som ger ut stipendier i Länsstyrelsernas stiftelsesök.

Djur

Fiske

Planerar du för en fisketur? Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet.

Natur och landsbygd

Skyddad natur

Länsstyrelsen ansvarar vanligtvis för att sköta skyddad natur, som till exempel naturreservat och nationalparker. Här kan du läsa om olika typer av skyddad natur.

Miljö och vatten

Hållbara transporter

Yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. 2018 startade därför projektet Hållbara transporter, där transportföretag får hjälp att ställa om till förnybara drivmedel.

NYHETER

 • 2021-04-09

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av länsstyrelserna.
 • 2021-04-08

  Förebilder ska stärka unga romers identitet

  Kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbe...
 • 2021-04-07

  Samlad lägesbild för Gotlands län

  Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslive...
 • 2021-03-31

  Landshövdingens uppmaning: handla ensam

  Allmänheten på Gotland har blivit sämre på att följa myndigheternas rekommendationer. Framför allt gäller det uppmaningen ...