Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

13- 15 sep 2022 klocka 13.00 - 12.00

Miljöövervakningsdagarna 2022

Porlande fors framför böljande, skogklädda fjäll

Miljöövervakningsdagarna i år äger rum i Umeå. Foto: Lars Björkelid/Länsstyrelsen

Efter två års uppehåll för många av de fysiska träffarna kan vi åter igen mötas! I år är det Västerbotten som arrangerar Miljöövervakningsdagarna 13-15 september i Umeå. Årets tema är "hur ser miljötillståndet ut, och mäter vi rätt?".

Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för anställda på länsstyrelser och andra myndigheter samt organisationer som arbetar med miljöövervakning. Detta är ett tillfälle att träffas och samverka för att fördjupa sig i aktuella frågor tillsammans med kollegor runt om i landet.

Årets konferens innehåller:

  • senaste nytt från nationell och regional miljöövervakning,
  • forskning samt vad som är på gång.
  • föreläsningar inom områdena terrester och landskap, miljögifter och miljöpåverkan, sötvatten, kust och hav, hälsa samt artövervakning.

Dag två startar med en valmöjlighet mellan fem olika utflykter. Då finns möjlighet att lära mer om Västerbottens miljö och miljöövervakning, staden Umeå, natur- och vattenvård och helt enkelt en möjlighet att mingla med varandra ute i fält.

Program

Tisdag 13 september

13.00 Registrering

14.00 Inledning med Liselott Holm, moderator och Lars Lustig, Länsstyrelsen Västerbottens länsråd

14.20 Maria Ohlman, Naturvårdsverket och Mikael Krysell, Havs- och vattenmyndigheten har ordet

15.00 Representant från miljödepartementet vid Regeringskansliet

15.30 Fika

16.00 Pågående projekt för användning av miljöövervakningsdata i miljömålsuppföljning - en förhandstitt, Louise Ellman-Kareld, Länsstyrelsen i Kronobergs län

16.30 Full koll på våra vatten, Kristina Samuelsson, Havs- och vattenmyndigheten

17.00 Årets naturfotograf 2020, Jörgen Wiklund, SLU

17.30 Egen tid

19.00 Middag

Onsdag 14 september

Projektet Grip on Life har tillsammans med forskare skapat en forskningsinfrastruktur för att studera effekter av våtmarksrestaurering, dikesrensning och kantzonsbredd längs vattendrag på bland annat vattenkemi, hydrologi och växthusgaser.

Fysisk belastning: Låg-medel

Klädsel: Oömma kläder samt fältmässiga skor

Trollberget på SLU:s webbplats Länk till annan webbplats.

En av Europas modernaste laxtrappor.

Fysisk belastning: Låg-medel

Stornorrfors på Ume älvdals webbplats Länk till annan webbplats.

Med färja åker vi till Norrbyskär där vi under en guidad tur får leva oss tillbaka till öns storhetstid då Europas största sågverk blomstrade och Frans Kempe skapade ett unikt mönstersamhälle. Kort stopp på Umeå Marina Forskningscentrum.

Fysisk belastning: Låg

Klädsel: Efter väder

Norrbyskärs museum på Norrbyskärs webbplats Länk till annan webbplats.

Umeälvens delta är ett naturreservat känt för sitt rika fågelliv där bland annat den Vitryggiga hackspetten häckat efter skogsvårdsinsatser i området 2019.

Fysisk belastning: Medel

Klädsel: Oömma kläder samt fältmässiga skor

Umeälvens delta Länk till annan webbplats.

Eftermiddag: Parallella seminarier

14.00 Nya heltäckande kartor – ett stöd för miljöövervakning. Anna-Lena Axelsson, SLU

14.30 Resultat från Remiil som stöd för arbete med grön infrastruktur för gräsmarksnaturtyper. Anders Glimskär, SLU

15.00 Nationella Inventeringar i landskapet i Sverige (NILS) – fjäll, havsstränder, gräsmarker och lövskogar. Henrik Hedenås, SLU

14.00 Leva i läkemedel - ekologiska effekter av läkemedel i vatten. Tomas Brodin, SLU

14.30 Erfarenheter från sedimentundersökningar inom regeringsuppdraget för förorenade sediment, RUFS. Anna Wemming, Länsstyrelsen Dalarna

15.00 PFAS i avfall och spridningsvägar till miljön. Sofie Björklund och Stina Jonsson, Umeå universitet

14.00 Nationell kustfågelövervakning och GDP häckande kustfåglar i Bottniska viken. Fredrik Haas, Lunds universitet

14.30 Övervakning av grunda marina habitat med drönare och satelliter. Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten

15.00 Miljöövervakning av grunda vegetationsklädda vikar i Bottniska viken. Kristin Dahlgren, Länsstyrelsen Västerbotten

15.30-16.30 Monterutställning

16.30 Vad händer med fiskarna i fjällen? Pär Byström, Umeå universitet

17.00 Brunifiering av sötvatten – orsaker och konsekvenser. Emma Kritzberg, Lunds Universitet

16.30 Invasiva arter och projekt för utveckling av MÖ-program med fokus på spridningsvägar. Henrik Lange, Naturvårdsverket

17.00 Fladdermusövervakning i Sverige – resultat från en övervakning som sker nattetid. Marielle Gustafsson, Länsstyrelsen Jönköping

16.30 Dricksvatten som källa för PFAS-exponering. Går det att modellera PFAS-halter i blod från uppmätta halter i dricksvatten? Anders Glynn, SLU

17.00 Luftföroreningars effekter på akuta besök för astma och andningsbesvär. Bertil Forsberg, Umeå universitet

17.30 Egen tid

19.00 Middag med underhållning

Torsdag 15 september

08.00 Brunifiering av sötvatten – orsaker och konsekvenser. Emma Kritzberg, Lunds universitet

08.30 Kustbevakningens arbete med miljöövervakning. Cecilia Hennig, stationschef vid Kuststation Umeå.

09.00 Artdatabanken. Holger Dettki, SLU

09.30 Fika

10.00 Miljöövervakning - de heliga tidsseriernas förlovade land. Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland

10.30 Gör vi rätt? Hur ska insektsfaunan övervakas? Tomas Roslin, SLU

11.00 Paneldebatt

12.00 Sammanfattning och avslut

Praktiska detaljer

Om anmälan

Sista anmälningsdag är måndag 15 augusti (förlängd anmälningstid).

Konferensen kostar 3400:- exklusive moms (mat och fika under hela vistelsen ingår) eller 1900 kr för en dag. Det kostar 400:- exklusive moms att delta digitalt.

Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdag men kan överlåtas till en annan person.

Boende

Hotell Scandic Plaza (ligger på samma gata som konferenslokalerna). Rum finns förbokade, men bokning och betalning sker av deltagarna själva och görs med fördel på hotellet egen webb. Uppge kod BMIL120922 för bokning via ett av de förbokade rummen. Sista dag för bokning av förbokade hotellrum genom koden är 12 augusti 2022.

Hotell Scandic Plazas bokningssida Länk till annan webbplats.

Resa till Umeå

Konferensen kommer i så stor utsträckning det går att hållas med så liten klimatpåverkan som möjligt. Ta därför gärna tåget till Miljöövervakningsdagarna!

Förslag på resa med tåg:

Tåg avgår den 13 september från Stockholm C klockan 06.21 och anländer 12.32 på Umeå Centralstation.

I första hand en konferens på plats

Årets Miljöövervakningsdagar är en fysisk konferens, men digitalt deltagande via Skype kommer erbjudas för dig som inte kan närvara på plats.

VAR:
Väven plan 1 och P5, Umeå.
KOSTNAD:
3400:- exkl. moms (mat och fika under hela vistelsen ingår). Kostnad digitalt deltagande: 400:- exkl. moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 142 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 15 augusti klockan 23.30.
Jag önskar delta * (obligatorisk)
Jag önskar delta


Om du endast deltar i delar av konferensen, ange vilka dagar du deltar i:
Om du endast deltar i delar av konferensen, ange vilka dagar du deltar i:Ange om du inte kommer äta middag någon/några av dagarna.
Ange om du inte kommer äta middag någon/några av dagarna.


Ange ett förstahandsval samt andrahandsval för vilken exkursion du önskar att delta på under fältförmiddagen den 14 september.
Begränsat antal platser per exkursion. Se lista över exkursionerna i texten ovan.
Mitt förstahandsval av exkursion: * (obligatorisk)
Mitt förstahandsval av exkursion:


Mitt andrahandsval av exkursion * (obligatorisk)
Mitt andrahandsval av exkursionFyll i vad du vill ställa ut.
En deltagarlista kommer skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista. * (obligatorisk)
En deltagarlista kommer skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista.


Särskilda behov
Har du behov av tillgänglighetsanpassning till exempel teckenspråktolkning, hörselteknisk utrustning, information i tillgängliga format eller andra övriga tillgänglighetsbehov? Eller särskilda kostbehov? Mejla då dessa till Sara Strandberg.
Avgift och betalning
Bankgiro: 5050-8720. Märk betalningen med ditt fullständiga namn + Miljöövervakningsdagarna i meddelandet. Kostnad: 3400:- exkl. moms för fysiskt deltagande (1900:- för en dag) eller 400:- exkl. moms för enklare digitalt deltagande. Sista betalningsdatum 22 augusti.

Kontakt