31 maj 2022 klocka 09.00 - 16.30

Save the date - konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället

Ett torg i ett samhälle. Några människor rör sig på den öppna ytan.

Tillgången till narkotika har ökat regionalt och finns numera att tillgå i de flesta svenska län. Även narkotikaanvändningen har blivit jämnare spridd över landet och det finns inga stora skillnader mellan storstadsregioner och icke- storstadsregioner. Årets konferens kommer ge en bild av hur narkotikaanvändandet ser ut i Sydsverige, samt hur vi kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån olika arenor och insatser.

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället. Konferensen är den fjärde som genomförs. Tidigare konferenser har fokuserat på lägesbild, förebyggande arbete, tidig upptäckt samt samverkan och sekretess.

Tid

Den 31 maj 2022 klockan 09.00 – 16.30 (registrering och fika från 08.45)

Plats

Konserthuset, Växjö. Konferensen kommer att ske på plats samt med möjlighet att delta digitalt.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som arbetar brotts- eller drogförebyggande inom olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Du kan exempelvis verka lokalt eller regionalt inom kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

Program

Under förmiddagen presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport om narkotikamarknader - en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Skillnader i narkotikavändning utifrån socioekonomi och kön kommer även presenteras genom Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) samt Polismyndigheten.

På eftermiddagen kommer vi få ta del av regionala exempel på hur man kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån en lokal kontext.

Ett fullständigt program för dagen kommer inom kort.

Varmt välkommen till södra Sveriges största konferens om narkotika!

Elin Fäldt, ANDTS-samordnare Kalmar län

Alexander Mårtensson, ANDTS-samordnare Hallands län

Sanna Sommén, ANTDS-samordnare Blekinges län

Elin Undevall, ANDTS-samordnare Jönköpings län

Anmälan öppnar inom kort.

VAR:
Konserthuset i Växjö
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt