Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen licensjakt på lodjur 2021

Ett lodjur går genom djupsnö.

Länsstyrelsen Västernorrland kommer inte att besluta om licensjakt på lodjur 2021. Inventeringen av lodjur visar att det finns för få lodjur i länet för att det ska bli aktuellt med licensjakt.

Lodjuret är fridlyst och får endast jagas under strikt reglerade former. Jakt kan under vissa förutsättningar tillåtas för att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur. Den senaste inventeringen av lodjur visar att antalet djur inte når upp till den förvaltningsnivå som viltförvaltningsdelegationen har beslutat om för lodjursstammen i länet.

Under inventeringen 2019-2020 hittades 13,5 familjegrupper, cirka 83 lodjur. Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om en förvaltningsmål om 16 familjegrupper, cirka 98 lodjur, för länet.

Inventeringssäsongen 2020-2021 pågår till och med den 28 februari. Hittills har 15 familjegrupper dokumenterats efter delning med andra län. I bedömningen har länsstyrelsen vägt in att det också måste finnas utrymme för eventuella skyddsjakter.

Bilden visar inventeringsresultatet för antal familjegrupper av lodjur inom länet 2020 samt det preliminära resultatet för 2021.

Bilden visar inventeringsresultatet för antal familjegrupper av lodjur inom länet 2020 samt det preliminära resultatet för 2021. Den röda linjen visar länets förvaltningsmål för lodjur som viltförvaltningsdelegationen har beslutat om. Det är den nivån som förvaltningen syftar till att upprätthålla.

Kontakt