Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i länet

Karta över Sveriges norra delar där Norrbottens län är markerad i en annan färg

Varje vecka uppdaterar vi med aktuell information om hur läget i Norrbotten är med anledning av covid-19

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med övriga aktörer i länet för att hantera coronapandemin. Vi har täta kontakter med varandra och följer självklart myndigheternas rekommendationer. Länsstyrelsen sammanställer regelbundet en lägesbild utifrån de rapporter som kommer in från kommuner och andra aktörer i länet. En sammanfattning av den lägesbilden kan du läsa nedan.

Läget i länet vecka 19

 • Norrbotten har fortsatt höga smittotal som är ökande i Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå i jämförelse med förra veckan. Antalet konstaterade fall bland grundskolebarn är högre nu än tidigare under pandemin. Smittspridningen ligger cirka 27 procent högre än riksgenomsnittet.
 • Ledighet och större högtider medför högre risk för smittspridning. Detta på grund av att efterlevnad av restriktioner och rekommendationer inte efterföljs. Statistik visar att andelen smittade barn och ungdomar är högre efter höstlov, jullov, sportlov och påsklov.
 • Läget i vården är tufft och krislägesavtalet är ännu aktiverat.
 • Det pågår en viss ryktesspridning kring vaccination som kan skapa oro. Ryktesspridningen rör vem som vaccineras och när i tid detta har skett. Bekräftad information om vaccination finns hos Region Norrbotten.länk till annan webbplats
 • Färre kommuner är måttligt påverkade av pandemin. Åtta kommuner rapporterar att de inte har någon påverkan.
 • En kommun har beslutat att till viss del bedriva distansundervisning fram till läsårets slut. Närundervisning för gymnasieskolan ska istället öka.
 • En kommun anger att de har allvarlig påverkan på förskole- och skolverksamhet där tre grundskolor helt eller delvis hålls stängda. Orsaken är att det råder akut brist på vikarier inom förskola och grundskola. Personalbristen kan orsaka ytterligare påverkan på verksamheten. Vid eventuell stängning av en förskola finns riktlinjer för de som ska fortsatt erbjudas barnomsorg. Kontakta din kommun vid frågor.
 • En kommun har gått ut med information till anhöriga inom äldreomsorg, förskola och skola för att hantera oro kopplat till ökad smittspridning inom verksamheterna.
 • En kommun planerar att öppna sitt utomhusbad i slutet av maj.
 • Den generella efterlevnaden i Norrbotten är fortsatt hög. Utmaningen att handla ensam och hålla avstånd i butiker och gallerior kvarstår.
 • Svenska kyrkan planerar för alternativa tillvägagångsätt för att ungdomar ska kunna konfirmera sig.
 • Församlingar i Norrbotten har en god lokal samverkan med exempelvis handlingshjälp och information kring smittspridning. En församling i länet rapporterar om ett ökat behov av underhållsstöd. Församlingen ser även att arbetslösheten och våld i hemmet har ökat.

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli