Publiceringsdatum: 10 juli 2018

Torkans följder

Vårens och sommarens uteblivna regn och torka har påverkat naturen och vattennivåerna. För lantbrukare har det inneburit stora påfrestningar. Här samlar vi aktuell information kring vattensituationen och läget för lantbruk i länet.

Lantbruk

Krisstöd torka 2018

Jordbruksverket öppnar för ansökan om det nationella krisstödet den 16 oktober 2018. Stödet kommer rikta sig till dig som är aktiva inom får-, nötkött- och/eller komjölkproduktion. För att kunna få stödet behöver du ha minst 10 djurenheter av får eller nötkreatur. Under vecka 42 kommer Jordbruksverket att skicka ut brev till dig som har 10 djurenheter eller fler och därför kan söka stödet. Stödet söks digitalt på Jordbruksverkets webbplats, sista ansökningsdag är den 5 november.

Läs mer om krisstödet och hur ansökan går till på Jordbruksverket webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För lantbrukare har torkan lett till en stor brist på foder åt boskapen. Är du djurhållare och behöver stöd och hjälp? Ta kontakt med:
LRF omsorgsgrupplänk till annan webbplats.

Vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till oss på Länsstyrelsen eller söka tillstånd för den hos Mark- och miljödomstolen.
Anmälan om vattenverksamhet.

Mer om samarbeten och vad du som lantbrukare och hästägare kan tänka på

LRF tipsar om hur vi kan samarbetalänk till annan webbplats.

Nio punkter som du måste ha koll på som djurhållare eller privatperson.länk till annan webbplats

Åtgärder för att minska foderbristen.

Undantag för villkorsfel på grund av torkan.

Information från Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats

Information från HästSverige.se om foder som kan komplettera grovfodret till hästarlänk till annan webbplats

Jordbruksverkets folder om vatten till husdjurPDF

Nedgrävning av död häst

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer. Du måste alltid kontakta din kommun vid nedgrävning av död häst!

Om din häst redan är död är det viktigt att kroppen under väntetiden täcks väl runt om så att det inte blir något läckage av kroppsvätskor till omgivningen. Rovdjur och fåglar ska inte kunna komma åt kroppen. Ett lämpligt tillvägagångsätt är att lägga den döda hästen på en presenning och därefter ytterligare en ovanpå. När hästen är omhändertagen bör du destruera presenningarna.

Observera att du inte får lägga det döda djuret i gödselvårdsanläggningen. Smittorisken är mycket stor då resterna sedan sprids. Vissa smittämnen är långlivade och kan finnas kvar i jorden i många decennier. Du får inte gräva ner en häst som har avlivats eller dött på grund av någon allavarlig smittsam sjukdom. Om du misstänker en allvarlig smittsam sjukdom är du skyldig att kontakta veterinär. Exempel på anmälningspliktiga sjukdomar är mjältbrand och kvarka.

Kontakta din kommun för mer information.

Yt- och grundvattennivåer


Sammanfattning av läget i länet 2018-10-05

Ytvatten: Trots att det har regnat syns det inte så mycket i vattendragen. Flödena i ytvatten är mycket låga men har nu stabiliserats i både små och stora vattendrag i hela länet. Större sjöar har generellt under normalt vattenstånd. Grundvattennivåerna i små magasin är mycket under det normala i hela länet. Nivåerna i stora grundvattenmagasin är under normal nivå i länet. Större magasin uppvisar ännu inte lika låga nivåer jämfört med förra årets. Det finns för närvarande inga tecken som tyder på att situationen kommer mildras på sikt (14-30 dagar). För grundvatten (stora magasin) kan situationen fortsätta minska under lång tid (månader). Med tanke på årstid, takten och prognoserna finns det skäl att fortsätta bevaka utgången och hushålla med både yt-och grundvattenvatten.

SMHI har utfärdat risk för ytvattenbristlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hos Sveriges geologiska Undersökning kan du få mer information om grundvatten och aktuella mätningar.länk till annan webbplats 

Vidare läsning

Lantbrukarnas riksförbunds information om torkanlänk till annan webbplats.

Jordbruksverkets information om torkanlänk till annan webbplats.

Vi samverkar med andra myndigheter, kommuner och organisationer och tar fram veckovisa analyser för att hantera situationen på bästa sätt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping