Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter varg

Graf som visar antalet covid-smittade i Dalarna

Länsstyrelsen har idag beslutat om skyddsjakt efter en varg i Idre sameby, Älvdalens kommun. Två rivna renkalvar har besiktigats av länsstyrelsen och skadorna är konstaterade vara orsakade av varg.

Beslutet gäller den varg som befinner sig i det beslutade jaktområdet och riskerar att orsaka fortsatt skada på renhjorden. Om det under jaktperioden skulle upptäckas att det befinner sig en genetiskt viktig varg i området kan Länsstyrelsen avlysa jakten. Länsstyrelsen utser, i samråd med samebyn, jaktledare till skyddsjakten och jaktledaren utser ett jaktlag. Skyddsjakten är tillåten under perioden 9 – 16 september 2022.

För eventuella frågor, kontakta Caroline Dickson, enhetschef enheten för vilt. Se kontaktuppgifter nedan.

Uppdaterat 2022-10-03

2022-09-16: Länsstyrelsen i Dalarnas län fattade beslut om att förlänga skyddsjakten en vecka eftersom situationen var oförändrad och problemet kvarstod.
Diarienummer: 12626-2022-14

2022-09-28: Länsstyrelsen i Dalarnas län fattade beslut om att förlänga skyddsjakten 4 veckor eftersom ytterligare tre renar blivit varggripna och vargen inte fällts.
Diarienummer: 12626-2022-20

2022-09-29: Länsstyrelsen i Dalarnas län fattade beslut om att ändra området för skyddsjakten, eftersom de nya vargangreppen skett utanför det beslutade jaktområdet, där man också hittat vargspillning.
Diarienummer: 12626-2022-23

Karta som visar jaktområdet

Karta med markering som visar jaktområdet (enligt senaste beslut, 29 september)

Kontakt