13 jun 2023 klocka 09.00 - 17.00

En dag för att främja din jordhälsa

En jordig hand som öser lite jord på en liten grön planta

Foto: Adam Giertta

Vi bjuder in till seminarier och föreläsningar med fokus på kunskapsutveckling kring jordhälsa i kombination med demo-odlingar och fältstudier på Bona Gård, Munsö.

I alla hållbara jordbruksmetoder måste tillväxttakten vara lika med eller mer än nedbrytningshastigheten. Upptaget och utnyttjande av olika former av kväve och deras inverkan på växternas tillväxt och utveckling. Hur bladtillförsel av kväve kan användas för att minimera kväveförluster i miljön och effektivisera gårdens lönsamhet. Förbättring vattenförvaltning (inkl hantering av gödsel och växtskyddsmedel), markens produktionsförmåga och ökad kolinlagring.

Vi ser att det finns ett starkt behov i ämnet och öppna upp för dialog och kunskapsutbyte.
Målgruppen för seminariet är att alla som har sin verksamhet i jord - dvs hela spektrat från konventionella spannmålsodlare till ekologiska grönsaksodlare. Att ta del av lösningar och metoder för att minska sin kostnadsmassa över tid och samtidigt kommer betydande miljövinster att uppnås. Vilket i förlängningen leder till hållbara livsmedelsförsörjning.

OBS! Flera av föreläsningarna hålls på engelska.

Information

Cilla Kristoffersson 0706-37 89 56, cilla@loveartbusiness.se

 

Föreläsningar 9:00–12:00

Joel Williams beskriver upptaget och utnyttjandet av olika former av kväve och deras inverkan på växternas kväveförluster till miljön och då förbättra effekten av kväveanvändningen och gårdens lönsamhet.

Josef Winter diskuterar ett tillvägagångssätt med låg teknologi och låg budget för att hantera de kritiska steg som krävs för att påskynda nedbrytningshastigheten. Med målsättning att bygga matjord igen. Moderna jordbruksmetoder förbränner dyrbar markkol vilket minskar de fysiska, biologiska och kemiska tillgångarna

Adam Giertta presenterar vad som historisk har utvecklats på gården och hur gården arbetar idag med direktsådd, mellangrödor och betande djur i fält.

Ulrik Lovang presenterar hur man på gårdsnivå kan utvärdera olika odlingsstrategier.

George Sly är maskintillverkare som arbetar för radikalt minskad jordbearbetning. Varför behövs dessa maskiner och vad ser han som viktigt för framtiden.

Lunch 12:00–13:00

Lokalproducerade råvaror från lokal kock.

Fältstudier 14:00–17:00/18:00

Station 1, Joel Williams. Bladkväve i fält. Praktisk demonstration och diskussion om visuella växthälsobedömningar, sav-analys, rotsystemets funktion och markstruktur.

Station 2, Adam Giertta. Hur man gör i praktiken när gödning, kompostextrakt och andra produkter blandas. Vilken utrustning som kan behövas och hur man anpassa maskiner för att applicera i fält. Visar rapsfält med olika doser samt mellangrödor med olika doser - kan vi se någon skillnad?

Station 3, Josef Winter. Att göra och inte göra med kompostering, materialöversikt, kompostextrakt, aktiverad biokol, fröbeläggningar mm.

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden
Var:
Bona Gård, Bona 1, 178 91 Munsö
Kostnad:
650 kr/person, mat och dryck under dagen ingår. Faktureras av Bona Gård efter genomförandet.
Sista anmälningsdag:
08 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen kontakta cecilia.noren@lansstyrelsen.se

Vi behöver samla in personuppgifterna för att redovisa kursen som en aktivitet finansierad av landsbygdsprogrammet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 juni klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss