• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 maj 2023 klocka 17.00 - 19.30

Fyra fältvandringar med olika tema på Skilleby trädgård

En person sitter på huk och arbetar i en äppelodling på våren

Foto: Martin Fellkvist

Under en hel odlingssäsong kan du följa arbetet med grönsaksproduktion på Skilleby trädgård. Martin Fellkvist och Frida Thörn från Skilleby Trädgård i Järna medverkar. De har 1200 m² växthusodling samt 3,5 ha grönsaker på friland. De har många års erfarenhet av grönsaksproduktion och här odlas ett 50-tal olika grödor.

Fältvandringarna riktar sig till yrkesverksamma inom lantbruksföretag (jord, skog och trädgård). I första hand till ekologiska odlare eller blivande ekologiska odlare i Stockholms län. I mån av plats finns det utrymme för andra deltagare.

Läs mer på www.skillebytradgard.se Länk till annan webbplats.

Denna fältvandring fördjupas i kommande fältvandringar med teman:

  1. Alléodling och fleråriga växter – 24 maj (denna anmälan)
  2. Fasta bäddar och reducerad jordbearbetning - 7 juni
  3. Fröer, sortval och fröodling - 2 augusti
  4. Gröngödsling och samodling - 13 september

Observera att anmälan krävs för varje enskild fältvandring!

Introduktion Betydelsen av variation mellan annuella och perenna växter för jorden och djurlivet. Iakttagelser och lärdomar med bland annat rikedom på insekter och fågelliv.

Visning i fält – Hur det går till i alléodling med äppelträd, fågelholkar och rationell odling av grönsaker. Vi diskuterar plant- och radavstånd mellan grönsaker och äppelträd samt skördeteknik i olika vegetationsnivåer. Erfarenheter med både framgångar och misstag under 5 år.

Fika med frågor och erfarenhetsutbyte.

Information

Ansvarig för fältvandringen är Agrodynamik AB, Wijnand Koker, telefon 070-562 17 87 eller e-post wijnand.koker@telia.com.

Välkommen!

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden
Var:
Skilleby trädgård, Järna (vägbeskrivning buss/ bil skickas efter anmälan)
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
17 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen meddela asa.pettersson@lansstyrelsen.se via e-post.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 maj klockan 23.59.

Kontakt