09- 10 sep 2021 klocka 12.45 - 11.45

Barn- och funktionsrätt – hur arbetar vi för alla barns bästa?

Vinjett

Var femte barn har någon form av funktionsnedsättning vilket ställer krav på att arbetet för barnets rättigheter inkluderar ett funktionshindersperspektiv. Därför bjuder Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholm in till en konferens med syfte att stärka det övergripande barn- och funktionsrättsarbetet. 

Det offentliga Sverige har en skyldighet att följa FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Under konferensen kommer du få ta del av ledande experter som berättar om nuläget och hur rättighetsfrågorna hänger ihop. Dessutom ges konkreta exempel på hur ett övergripande barn- och funktionsrättsarbete kan förenas hos kommuner och regioner.

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till dig som i kommun eller region arbetar med barnrätt, funktionshindersfrågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter och/eller folkhälsa i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef.

Tid

Konferensen sträcker sig över två dagar:

  1. Den 9:e september kl. 12.45-15.45
  2. Den 10:e september kl. 9.00-11.45

12.45-13.00 Välkommen!

13.00‐14.15 Introduktion till barn- och funktionsrätt
Hanna Gerdes, folkrättsjurist

14.15-14.25 Paus

14.25-15.10 Utmaningar, brister och rekommendationer för barn- och funktionsrättsarbetet på lokal och regional nivå
Karin Sjömilla, barnrättsjurist Rädda Barnen
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

15.10-15.20 Paus

15.20-15.40 Effekter av pandemin hos barn och unga med funktionsnedsättning
Maria Melin, processamordnare Myndigheten för delaktighet

15.40-15.45 Summering och avslut dag 1

09.00 Välkommen till dag 2!

09.05‐09.50 Barnkonventionen – vad innebär den för barn och unga med funktionsnedsättning?
Anna Bruce, forskare Raoul Wallenberginstitutet

09.50-10.00 Paus

10.00‐10.25 Stockholms Stad – Barnkonventionen med funktions- och jämställdhetsperspektiv
Astrid Thornberg, funktionshindersombudsman Stockholms Stad
Agneta Widerståhl, barnombudsman Stockholms Stad
Lina Ploug, jämställdhetsstrateg Stockholms Stad

10.25-10.45 Utvecklingsprojekt i tre skånska kommuner med fokus på att utveckla metoder för att integrera ett funktionshinderperspektiv vid prövning av barnets bästa
Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne
Martina Holmgren, Länsstyrelsen Skåne

10.45-10.55 Paus

10.55-11.40 Hur kan vi involvera barn och unga med funktionsnedsättning?
Maria Melin, processamordnare Myndigheten för delaktighet
Ellen Isaksson, inkluderingskoordinator Lunds kommun
Herawati Nowak, funktionshinderkonsulent Borås Stad
Eva Möller, enhetschef Jobb Borås Borås Stad

11.40-11.45 Summering och avslut dag 2

VAR:
Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 aug 2021

Anmäl dig

Anmälan är kostnadsfri för alla deltagare. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platser vid behov.

Kontakt

Linnéa Björk
Telefon 010–224 43 40
E-post linnea.bjork@lansstyrelsen.se

Kontakt