Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minskat behov av evakueringsboende för ukrainska flyktingar i Jönköpings län

Migrationsverket meddelade i veckan att boendesituationen för ukrainska flyktingar stabiliserats. Det innebär att det i nuläget inte finns behov av evakueringsbostäder i Jönköpings län. Beredskap behövs däremot fortfarande för bostäder på lite längre sikt.

— Länsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och anmält boenden för att hjälpa flyktingar från Ukraina. Även om inte behovet av att nyttja bostäderna finns just nu så kan förutsättningarna förändras, säger Nina Lindgren, enhetschef i Jönköpings län

På uppdrag av Regeringen har Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna genomfört en inventering av möjliga bostäder för ukrainska flyktingar. Inventeringen genomfördes i syfte att hitta lokaler, anläggningar och boenden som ägs eller drivs av stat, region, civilsamhälle eller näringsidkare. Sammanställningen som vidarebefordrades till Migrationsverket visade på 3657 möjliga boendeplatser i Jönköpings län. 1347 av dessa är mer permanenta boenden upp till ett år. Den 30 mars meddelade Migrationsverket att det inte finns ett behov av bostäder på kort sikt i Jönköpings län (så kallade evakueringsbostäder/ tillfälliga boenden).

Regeringen har nu gett Migrations­verket i uppdrag att använda alla tillgängliga verktyg (upphandling, hyra av lägenheter och annan anskaffning) i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaff­ning av boenden. Detta gör att kommunen och länets aktörer även behöver ha en beredskap för boenden på lite längre sikt.

— Vi kan inte kräva att de aktörer som vid inventeringen meddelat lediga boenden ska hålla dessa tillgängliga. Samtidigt gäller det att ha tålamod, följa händelseutvecklingen och fortsätta arbetet med att upprätthålla en god beredskap avslutar Nina Lindgren, enhetschef i Jönköpings län.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst