Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 maj 2022 klocka 15.00 - 16.00

Höjt statsbidrag för att öka tillgången till föräldraskaps­stödsprogram

Håller om varandra i en grupp

Länsstyrelserna i Örebro, Värmland, Södermanland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Uppsala bjuder gemensamt in till ett kort digitalt möte om det nya statsbidraget som kommunerna har tilldelats för att stärka det lokala föräldrastödjande arbetet.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) kommer under mötet att informera om syftet med medlen och den nationella strategin - En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (2018). MFOF och länsstyrelserna kommer också berätta om deras stödjande roller kring föräldraskapsstöd. Det kommer att finnas utrymme för deltagare att ställa frågor och komma in med synpunkter.

Riksdagen beslutade i december 2021 om att öka det generella statsbidraget med 100 miljoner kronor till kommunerna för att öka tillgången till föräldraskapsstödsprogram under 2022. Riksdagen aviserade samtidigt att 200 miljoner kronor avses att avsättas per år för ändamålet från 2023 och framåt.

Dagen riktar sig i första hand till chefer och beslutsfattare i länens kommuner, men övriga aktörer är välkomna att delta.

Välkomna!

Önskar länsstyrelsernas ansvariga för föräldraskapsstödsuppdraget!

Vid frågor, kontkata din länsstyrelse.

Fakta

2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategin betonar att barns rättigheter ska stå i centrum, och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa. Målsättningen är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin innehåller tre målområden som är centrala att vidareutveckla för att uppnå målsättningen: Kunskapsbaserat arbetssätt, ett tillgängligt stöd och en stödjande organisation.

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats.

Definition

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk

VAR:
Via digital länk (zoom) (skickas ut en vecka före eventet)
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 maj 2022

Anmäl dig

Sista anmälningsdagen har gått ut men är du intresserad av att delta så kontakta sabina.carlsson@lansstyrelsen.se

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 maj klockan 23.59.

Kontakt