Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök stipendium ur Hertigen av Jämtlands Stipendiefond!

Genom Hertigen av Jämtlands Stipendiefond kan du som studerar på gymnasiet, söka bidrag till fortsatta studier.

Stiftelsens syfte är att uppmuntra ungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor.

De åtta stipendiaterna tilldelas 5 000 kronor var.

Krav på den sökande:

  • vara mantalsskriven i länet (visas genom personbevis)
  • studera på teoretiskt gymnasieprogram som ger behörighet att söka högskola/universitet
  • gå sista läsåret på detta gymnasieprogram
  • bifoga betyg från höstterminen innevarande läsår
  • vara sökande till högskola/universitet (styrks med kopia av ansökan)
  • ha ett rekommendationsbrev från skolan/klasslärare samt
  • i ansökan fylla i namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Skicka gärna digitalt

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt via mejl till jamtland@lansstyrelsen.se

Komplett ansökan ska vara landshövdingen tillhanda senast den 30 april.

Ansök hos landshövdingen

Skriv ”Ansökan till landshövdingen” i ämnesraden i det mejl du skickar till oss.

Det är tillräckligt att handlingen inkommer via mejl. Du ska därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Läs mer på vår hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anneli Zetterström

Landshövdingens sekreterare