20- 26 nov 2023 klocka 00.00 - 00.00

Save the date: En vecka fri från våld 2023

En blandad grupp människor på rad som signalerar stopp med höjda händer.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen En vecka fri från våld sätter vi extra fokus på det förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet.

De senaste åren har myndigheter, regioner, landsting, kommuner och civilsamhälle i olika delar av landet gått samman under den nationella kampanjen En vecka fri från våld. Under veckan arrangeras föreläsningar, utställningar, författarsamtal, filmvisningar, bokutställninggar, ljusmanifestationer och andra aktiviteter runt om i länet och i andra delar av landet.

För vem?

Veckans aktiviteter riktar sig till olika målgrupper. Allmänheten, människor i olika åldrar och med olika bakgrund, eftersom våld förekommer i alla samhällsskikt. För en del programpunkter ligger fokus på yrkesverksamma, exempelvis sjukvårdspersonal, personal inom inom skola och barnomsorg, föreningsaktiva och andra yrkesgrupper som kan komma i kontakt med personer som riskerar att vara våldsutsatta samt personer som kan vara utövare av våld. Även du som arbetar med utsatta och våldsutövare inom socialtjänst, Region Norrbotten, kommuntjänstemän
Politiker, chefer, myndighetspersoner

Program

Programmet är under uppbyggnad.

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Kampanjen genomförs på många olika platser i Sverige. I Norrbotten har kampanjveckan de senaste åren arrangerats av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Bodens kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Nike Gällivare, Kalix kommun, Kalix Folkhögskola, Kvinno- och Tjejjouren Pärlan Älvsbyn, Piteå kommun, Arjeplogs kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget eller vill ni vara med och arrangera en programpunkt? Kontakta Annika Hellgren vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

 

Var:
Digitalt och på olika platser i Norrbotten
Kostnad:
Evenemangen är kostnadsfria
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Annika Hellgren, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Telefon 010-225 54 41