Publiceringsdatum: 25 juli 2018

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018

Eldningsförbud i Skåne

Skylt om eldningsförbud.

13/8: Det skärpta eldningsförbudet lättas

Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskar något. Ett läge som tidigare var extremt och nådde toppar som sällan har skådats i länet har stabiliserats något, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag.

Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

Här kan du läsa pressmeddelandet från den 13 augustilänk till annan webbplats

Eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli / Ban on grilling and lighting fires in Skåne / Grill- und Feuerverbot in Skåne seit dem 23. Juli /Tulentekokielto päätetty Skåånessa 23. heinäkuuta lähtien. /

حظر اشعار النار في مقاطعة سكونا ابتداء من ٢٣ يولي

/ممنوعیت آتش افروختن از روز ۲۳ جولای در استان اسکونه

Från och med den 23 juli råder eldningsförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser. Inga dispenser medges.

ENGLISH

Ban on lighting fires in Skåne county

Since July 23 there is a ban on grill/barbecue and lighting fires in Skåne county. That includes all type of grills (except electric grills) and fuels on public places. Violation of this ban is a crime under Swedish law. The fire ban applies until further notice.

All violations of the ban should be reported to the police, call 114 14.

For more information – call 113 13

If you see a fire (emergency) – call 112

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda och grilla i hela Skåne län från och med den 23 juli. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar. Inga dispenser kommer att medges.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök oavsett typ av bränsle
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (ej heller med stenring och vid fasta grillplatser)
 • använda pyrotekniska artiklar utomhus

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet omfattar inte:

 • Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningen definition.
 • grillning på egen tomt, om grillen är upphöjd från marken, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig.
 • yrkesmässig matlagning som använder öppen låga eller liknande inom fast eller tillfälligt restaurangområde, dock får matlagning enbart ske på icke brännbar yta, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Släckutrustningen måste vara dimensionerad till aktuell verksamhet.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i Sveriges Radio P4. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Generella tips:

 • Var försiktig med hur du parkerar bilen (med tanke på katalysatorn) eller fimpar cigaretter
 • För svar på några vanliga frågor, se frågor och svar längre ned på sidan.

Hur mäts brandrisken?

SMHI tar fram brandriskprognoser genom FWI-modellen (Fire Weather index). Den beskriver spridningsrisk och brandbeteende i skog och mark. FWI tas fram genom att kombinera ett värde för spridningshastighet och ett för allmän fuktighet i de djupare markskikten. Värdet beror alltså bland annat på både vind, nederbörd, luftfuktighet och temperatur. FWI delas in i index mellan 1-5E där till exempel FWI 7-16 ligger i brandriskindex 3 och innebär normal brandrisk. FWI från 28 och uppåt ligger i 5E och innebär extremt stor brandrisk. I Skåne har värdena legat långt över 28 under en längre tid. På vissa ställen har vi nått toppar på 69.

Följ SMHI:s brandriskprognoser för de kommande fem dygnen härlänk till annan webbplats


Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick den 5 juli ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att varna om den extrema brandrisk som ännu råder i delar av landet. Följ utvecklingen hos MSB. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/länk till annan webbplats

Krisinformation.se

På krisinformation.selänk till annan webbplats kan allmänheten dygnet runt få tillgång till snabb, tillförlitlig och samlad krisinformation från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Krisinformation.se drivs av MSB.

113 13 ­– Sveriges informationsnummer

För att få aktuell information kan du ringa 113 13länk till annan webbplats.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Kontakta Räddningstjänsterna

https://www.rsyd.se/kontakt/raddningstjanster-i-skane/länk till annan webbplats

Vanliga frågor och svar

Nedan frågor och svar gäller Länsstyrelsen Skånes beslut. Observera att beslutet kan skärpas lokalt. Information finns då här och på din kommuns hemsida.

Ja, om grillen är upphöjd från marken, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig.

Ja, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig.

Ja, om grillen är upphöjd från marken, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig.

Du ska ha vatten eller brandsläckare nära till hands och det är upp till varje individ att bedöma om det finns tillräcklig utrustning för att släcka en brand om en sådan skulle uppstå. Det är viktigt att komma ihåg att om en brand skulle uppkomma är det individens ansvar och personen i fråga kan riskera att dömas för vårdslöshet.

Eldningsförbudet kvarstår och det är endast tillåtet att grilla på egen tomt där grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Med egen tomt menas tomt som står till förfogande för privatpersoner, tex egen villa- eller radhustomt eller en innergård för bostadsrätter och hyresrätter. Det är alltså inte tillåtet för föreningar, klubbar och andra grupper att grilla på områden som nyttjas av dessa, såsom idrottsarenor, klubbområden mm. Detta då brandrisken fortsatt är hög i länet. Det är fortfarande tillåtet att använda elgrill samt stekbord på ben.

Nej. Det finns inget förbud mot rökning men vi vill starkt avråda från det på grund av den extrema brandrisken. Det är viktigt att alla medborgare tar sitt ansvar för att inte starta en brand. Rökare uppmanas att släcka fimparna ordentligt och inte slänga glödande cigaretter på marken. Den som orsakar en brand kan själv hållas ansvarig. 

Ja på egen tomt, om grillen är upphöjd från marken, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig.

Ja. Elektrisk grill är tillåten utomhus, men vi manar till största försiktighet eftersom elgrillar blir varma.

Ja på egen tomt, om den är upphöjd från marken.

Nej. Inga öppna lågor är tillåtna utomhus.

Eldningsförbudet hävs när brandrisken återgått till det normala. Då kommer det kungöras i Sveriges radio p4. Följ utvecklingen i lokala medier, på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i våra sociala medier.

SMHI tar fram brandriskprognoser genom FWI-modellen (Fire Weather index). Den beskriver spridningsrisk och brandbeteende i skog och mark. FWI tas fram genom att kombinera ett värde för spridningshastighet och ett för allmän fuktighet i de djupare markskikten. FWI delas in i index mellan 1-5E där till exempel FWI 7-16 ligger i brandriskindex 3 och innebär normal brandrisk. FWI från 28 och uppåt ligger i 5E och innebär extremt stor brandrisk. I Skåne har värdena legat långt över 28 under en längre tid. På vissa ställen har vi nått toppar på 69.

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

 • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna - Varna alla som hotas av branden.
 • Larma - Larma 112.
 • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

 • ta med brandvakt
 • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
 • byta till andra objekt
 • undvik att arbeta ensam.

På grund av den extrema torka och den extremt höga brandrisk som råder i stora delar av Sverige rekommenderar Skogsstyrelsen från och med den 25 juli att inget skogsbruk utförs i dessa områden.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats

När en brand blossar upp i skog och mark kallas räddningstjänsten ut. Men när branden är under kontroll och övergår till en eftersläckningsfas lämnar räddningstjänsten vanligen över ansvaret till markägaren. Det är då markägarens ansvar att se till så att branden inte blossar upp igen. Markägaren är skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt.

För eftersläckning kan eget material i form av pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor användas. Lämplig skyddsutrustning är kläder som inte innehåller syntetmaterial, hjälm, handskar och munskydd. Om räddningstjänsten har kapacitet kan markägaren få hyra material för eftersläckning.

Huvudregeln för eftersläckning är att alla "rökar" (pågående glödbränder) ska vara släckta och därefter ska området bevakas under ytterligare 3 - 5 dygn.

Ansvar eftersläckning brand (Lantbrukarnas Riksförbund)länk till annan webbplats

Kontakt