14- 15 maj 2019 klocka 09.00 - 15.00

Miljömålsdagarna 2019

Miljömålsdagarna 2019

Välkommen till Miljömålsdagarna 2019 som äger rum i världsarvsstaden Karlskrona den 14-15 maj!

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Temat för 2019 års miljömålsdagar är vatten, cirkulär ekonomi, hälsa och miljömålen 20 år. Läs mer om Sveriges miljömål.länk till annan webbplats

Länsstyrelsen Blekinge är värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, Länsstyrelserna i samverkan) i samarbete med Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Sveriges kommuner och Landsting samt Karlskrona kommun.

Vi vänder oss till dig som arbetar med miljöfrågor, som miljöchefer, miljö- och hållbarhetsansvariga, strateger samt miljösamordnare. Även du som är beslutsfattare inom miljöarbete och högre myndighets- eller företagschefer är välkommen. Därtill välkomnar vi självfallet forskare och studenter.

Nedan finns programmet och praktisk information samt anmälningslänken. Notera att listan över medverkande kommer att uppdateras.

                                                                                       Välkommen till Karlskrona!

Program

09.00 Registrering och fika

10.00 Inledning
Landshövding Sten Nordin.
Kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona, Sandra Bizzozero.

10.15 Miljömålen 20 år! Från nykläckt till flygfärdig

Miljömålen 20 år - tillbakablickPresentation av Fördjupad utvärdering 2019
Karin Hogstrand, Naturvårdsverket
Miljömålen och Agenda 2030 – hur kan de samspela? Vad måste till för att målen ska nås? Mikael Karlsson, Kungliga tekniska högskolan.
Miljömålen och ledningsgruppen – hur planerar man så att lösningar inom ett hållbarhetsmål inte blir till problem i ett annat?
Karl-Henrik Robèrt, Blekinge tekniska högskola.

11.30 Lunch

12.30 Cirkulär ekonomi - internationell utblick
 Exempel från dansk industri och IKEAs internationella arbete.
 Karin Klitgaard, Dansk Industri.
 Per Stoltz, IKEA.

13.30 Speakers corner

14.30 Paus

15.00 Cirkulär ekonomi - ett svenskt perspektiv
Såhär kan företag och offentlig sektor arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Anna Stenströmmer, Siemens.
Elinor Kruse, Re:Source.

16.00 -16.45 Miljömålen 20 år
En samtal och reflektion över miljömålens historia och framtid.
Louise Lindén, entreprenör.
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKL.

18.30 - 21.00 Middag och utdelning av Miljömålspriset
Middagen äger rum på Karlskrona Nya Arena. Under middagen delas Miljömålspriset ut. Det är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Priset delas ut för första gången och priset delas ut i tre kategorier.
Läs mer om Miljömålspriset.länk till annan webbplats

06.00-08.00 Fågelutflykt till Lindö udde
För dig som är morgonpigg och vill uppleva fågelsträck i skärgården så startar fågelutflykten till Lindö udde 06.00.

08.00-10.00 Utflykter
Val av utflykt sker när du anmäler dig till konferensen.

09.45 Fika

10.15 Inledning 
Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

10.20 Regeringens kommande miljöpolitik
Företrädare från regeringen.

10.45 Hur får vi vattnet att räcka? Vattenförsörjning i framtida klimat 
Fysisk planering för en trygg vattenförsörjning.
Cecilia Näslund, Boverket

PFAS i dricksvatten vad innebär sänkta gränsvärden?
Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen Blekinge.

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.30 Parallella seminarier

1) Bränn inte resurserna - på väg mot cirkularitet
Workshop kring möjligheterna att bidra till att plast och andra material från den egna verksamheten tillvaratas på ett effektivare sätt.
Medverkande: Naturvårdsverkets representant.

2) Hur får vi vattnet att räcka till
Kalmar Vatten inspirerar med sitt projekt om hur man kan återanvända avloppsvatten. En win-win lösning du inte får missa! Diskutera kring samhällets vattenbehov, hantering av föroreningsrisker och olika möjligheter att effektivisera vattenanvändningen.
Medverkande: Qing Zhao, Kalmar Vatten. Cecilia Näslund, Boverket och Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen Blekinge.

3) Naturens påverkan på psykisk hälsa och stress
Naturmiljöer har en positiv inverkan på flera aspekter av människors hälsa och välmående. I denna workshop får du träffa och diskutera med kollegor, ge förslag till forskningen på vad du behöver för ditt arbete med dessa frågor, och du får med dig forskningsbaserade argument och verktyg.
Medverkande: Cecilia Stenfors, doktor i psykologi och forskare, Stockholms universitet och Karolinska institutet och Christina Frimodig, Naturvårdsverket.

13.30 Paus

14.00 Hälsa och miljö
Inomhusmiljöns påverkan på hälsa – nytt uppdrag till Boverket.
Annika Christensson, Boverket.

Så påverkar naturen vårt välbefinnande.
Cecilia Stenfors, Karolinska institutet.

14.45 - 15.00 Avslutning

Fåglar på Lindö udde
Lindö udde är en pärla där du njuter av den vidsträckta havsutsikten, strandängarnas saltpåverkade flora och lövskogskust. Lindö udde är även en av de bästa platserna i Blekinge för sträckande fåglar. Under våren flyger mängder av sjöfåglar förbi och sträcket av vitkindade gäss på väg mot den arktiska tundran är som störst. I hagmarkernas snår njuter vi av nyanlända småfåglars sång. Varmt välkommen till en pärla i Blekinge!


Skärgårdstur – längs grönskande lövskogsnatur!

Upplev Blekinges skärgård med båt och passa på att njuta av såväl sjöfågel som världsarvhistoria. Under turen kommer vi få höra om ekhagmarkernas nutida utmaningar och hur dessa övervinns med hjälp av restaureringar, mulmholkar och ”blixtnedslag”. Dessutom kommer du att få lära dig massor om Östersjöns egna krokodiler – gäddorna och deras roll i ekosystemet och som dragplåster för besökare.


Skärgårdstur
till Basareholmen 
Upplev Karlskrona från dess rätta sida – sjösidan! Tillsammans med en Världsarvsguide passerar vi några av stadens mest kända sevärdheter som Brändaholm – Sverige i miniatyr, Björkholmen – Karlskronas äldsta stadsdel, Örlogsbasen och Örlogsvarvet, inseglingsfyren ”Godnatt” och Kungsbron – ”Stadens officiella entré”. Vi besöker därefter Basareholmen som är ett av Karlskronas mest förorenade områden – en giftig utmaning som har vänts till ett häftigt besöksmål för konst, innovation och hållbarhet.


Lyckebyån - samverkan, mångfald och vattenhushållning!

Dricksvatten, rödlistade flodpärlmusslor, förändrad miljö och pågående klimatförändring – hur ska det gå ihop? Vi har tagit den livsviktiga resursen vatten för given alltför länge. För att skapa långsiktigt hållbara lösningar för att bevara och utveckla Lyckebyåns värden krävs helhetsgrepp och samverkan. Under utflykten får du konkreta tips på hur man inom ett avrinningsområde kan ta sig an komplexa frågor och genom samverkan förbättra förutsättningarna och bygga motståndskraft inför framtida klimatförändringar.


Gamla örlogsvarvet

En guidning om flottan och Örlogsvarvets utveckling från 1700-tal och fram till modern tid. Turen går till Lindholmen som är hjärtat i världsarvet. Här hittas unika konstruktioner som Polhemsdockan – Sveriges första torrdocka, Wasaskjulet och Repslagarbanan. Du får prova på att slå ett eget rep tillsammans med repslagarna!
OBS! Deltagare måste uppge namn, nationalitet och fullständigt personnummer vid bokning samt ta med giltig legitimation på turen!


Stadsvandring i världsarvet

En stadsvandring med världsarvstema där vi besöker Stortorget som är ett av Europas största stenbelagda torg. På torget ryms Fredrikskyrkan, Trefaldighetskyrkan och statyn av stadens grundare Karl XI. Vi gör ett besök vid Kungsbron där Länsresidenset, Bastion Aurora flankerar stadens ”finentré”. Vi hälsar på Nils Holgersson och Rosenbom som är stadens mest kända invånare, vid flottans egen kyrka - Amiralitetskyrkan. Klockstapeln och Högvakten är andra platser som vi också besöker.

Mikael Karlsson, KTH
Docent i miljövetenskap

Mikael Karlsson forskar vid KTH om strategier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, bland annat med koppling till klimat, miljögifter och biologisk mångfald. Han har arbetat med miljöfrågor i Sverige och EU de senaste 25 åren och varit expert i Miljömålsrådet, Miljömålsutredningen och Miljömålsberedningen.

Idag är Mikael verksam i Agenda 2030-delegationen, Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Kärnavfalls-rådet och i EU-kommissionens högnivågrupp om energiintensiv industri. Åren 2002-2014 var han ordförande i Naturskyddsföreningen.

Per Stoltz, IKEA Services AB
Resource and waste leader

Per har jobbat på IKEA-koncernen sedan 1992.
Han började på inköpssidan i Italien och flyttade
senare till Sverige för att jobba med globala
strategiska inköp och produktutvecklingsprojekt.

Sedan 2008 har Per jobbat med hållbarhetsfrågor
kopplat till produkter och kommunikation.
Nu jobbar han med IKEA:s cirkulära utvecklingsarbete
kopplat till resurser och avfall.

Anna Stenströmmer, Siemens Sverige
Hållbarhetsansvarig

Anna Stenströmmer har varit på Siemens i Sverige sedan 2014. Under sin tid på företaget har Anna varit delaktig i framtagning av Siemens globala hållbarhetsstrategi, tillsammans med Siemens huvudkontor i Tyskland. 

Annas stora passion är innovationer och ny teknik för att möta samhället utmaningar och nå en mer hållbar utveckling.

Cecilia Näslund, Boverket
Expert inom vattenfrågor kopplat till fysisk planering

Cecilia Näslund jobbar bland annat med vattenförsörjning, översvämningsrisker och och klimatanpassning kopplat till bebyggelse. Hon har jobbat på Boverket sedan 2017. Innan dess arbetade hon tolv år på Länsstyrelsen Blekinge. Under den tiden har hon bl a arbetat med att ta fram Blekinges regionala vattenförsörjningsplan som beslutats och presenterats av länsstyrelsen i februari 2018.

Ceciila har en bakgrund inom forskning vid Stockholms Universitet med studier av glaciärer och klimat i Antarktis och i Skandinavien.

Karin Hogstrand, Naturvårdsverket
Projektledare

Karin Hogstrand har arbetat på Naturvårdsverket sedan 2001 och var projektledare för den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen som redovisades till regeringen i januari 2019.

Från och med i vår kommer Karin att leda Naturvårdsverkets arbete med framtidsstudier som tar sikte på ett hållbart liv år 2050.

Cecilia Stenfors, Karolinska institutet
Doktor i psykologi som forskar om hjärnfunktioner, miljö och stress

Cecilia Stenfors forskar och föreläser om hur olika miljöfaktorer, såsom naturliga och urbana miljöer, påverkar bland annat minnet och koncentrationsförmågan. Hennes forskning är fokuserad på hjärnans funktioner, stress, återhämtning, stämningsläge och andra aspekter av hälsa.

Cecilia Stenfors är forskare vid Stockholms universitet, Karolinska institutet, och tidigare vid University of Chicago som hon har forskningssamarbeten med.

Louise Lindén, LiveGreen
Entreprenör

Louise Lindén är en prisbelönad multientreprenör och hållbarhetsinspiratör som redan som 17-åring grundade en av Sveriges mest hållbara musikfestivaler – LiveGreen. Hon har utbildat studenter, företagschefer och kungligheter i i hur festivaler, innovationer och engagemang driver samhället i en hållbar utveckling.

Louise har också skrivit böcker om hållbara events och socialt entreprenörskap, drivit hållbarhetsprojekt inom organisationer såsom Sweden Rock och SKL samt belönats av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Karin Klitgaard, Dansk industri
Miljöpolitisk chef

Karin Klitgaard har arbetat inom miljöområdet i mer än 20 år, först för det danska miljödepartementet och senare för Dansk industri där hon bland annat varit drivande i framtagandet av Dansk industri´s första hållbarhetspolicy.

Dansk industri är branch- och arbetsgivarorganisation för över 10 000 danska företag och organisationer.

Christina Frimodig, Naturvårdsverket
Samverkansledare

Christina Frimodig driver utbildningen Dialog för naturvård och jobbar med samverkans- och faciliteringsfrågor på Naturvårdsverket.

Christina har jobbat med kommunikation, friluftsliv och natur de senaste 25 åren, bland annat inom friluftspolitikområdet, samt samordnat friluftslivsarbetet i Sverige och drivit kommunikationskampanjer om friluftsliv och skyddad natur.

Sten Nordin
Landshövding i Blekinge

Sten Nordin är länets landshövding sedan hösten 2017. Han har under sin ämbetstid arbetat flitigt för att lyfta ett strategiskt arbete inom hållbarhetsfrågor, kombinerad med tillväxt och tillgänglighet. Särskilt fokus läggs i år på Blekinges skärgård, vattenfrågor, byggandet i länet samt på den regionala mat- och livsmedelsstrategin.

Sten Nordin arbetade tidigare inom politik och har varit riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet.

Björn Risinger, Naturvårdsverket
Generaldirektör

Björn Risinger är sedan 2015 generaldirektör för Naturvårdsverket. Han har tidigare haft olika roller på flera länsstyrelser, varit chef på Naturvårdsverket och senast generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Naturvårdsverket ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Myndigheten ska också vägleda andra myndigheter i arbetet med att genomföra, följa upp och beskriva arbetet för att nå målen.

Sandra Bizzozero, Karlskrona kommun
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Vägen till posten som Kommunstyrelsens ordförande har för Sandra Bizzozero gått via arbete som undersköterska, projektledare och upphandlare med studier inom samhällsvetenskap och pedagogik till ett samhällsengagemang och arbete inom politik.

Sandra fokuserar mycket av sitt engagemang på byggande och boende ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur fysisk planering och byggande kan användas för att främja jämlikhet och stärka jämställdhet är i fokus för Sandra i uppdraget som Kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona.

Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen Blekinge

Fredrik disputerade i geokemi i slutet av 90-talet och har sedan dess arbetat med att leta efter olika miljöfarliga ämnen. De första 9 åren arbetade han på Länsstyrelsen i Skåne med screening och övervakning av nya miljögifter. Sedan 10 år tillbaka ligger mycket fokus på de prioriterade ämnen som ingår i det Europeiska vattendirektivet. En av ämnesgrupperna är PFAS, som Fredrik och hans kollegor upptäckte 2013 i dricksvattnet i Kallinge norr om Ronneby.

Annika Christensson, Boverket
Enhetschef

Annika Christensson leder bl a arbetet med regeringsuppdraget God inomhusmiljö på Boverkets nya enhet Hälsa och bygg, vars syfte är att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Hon har tidigare arbetat som miljö- och hållbarhetschef i region- och landstingsvärlden och innan dess med miljö och klimatfrågor inom stat och kommun sedan 90-talet. Annika har även under en länge tid arbetat med socialt ansvarstagande, miljö- och hållbarhetskrav i upphandling på nationell nivå.

Elinor Kruse, Teknikföretagen

Elinor Kruse är ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen och driver där arbetet kring cirkulär ekonomi. Hon är också ordförande i det strategiska innovationsprogrammet RE:Source samt deltar i IVAs projekt om Resurseffektivitet.

Anmälan

Pris för konferensen är 3100 kr för två dagar eller 2100 kr för en valfri dag om anmälan sker senast den 1 april. Sen anmälan från och med 1 april för två dagar kostar 3500 kr och för en dag 2500 kr.

Ordinarie pris, anmälan senast den 1 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ideella föreningar eller studenter

Deltagare som representerar en ideell förening eller studerar debiteras reducerat pris på 1800 kr för två dagar eller 1400 kronor för en valfri dag. Antalet platser är begränsat och principen först till kvarn gäller. Sen anmälan från och med 1 april för två dagar kostar 2200 kr och för en dag 1800 kr.

Reducerat pris, anmälan senast den 1 april länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Middagen den 14 maj ingår i alla prisklasser.

Betalning sker mot faktura som skickas elektroniskt. Alla priser ovan är exklusive moms.

Sista anmälningsdag är den 15 april. Avbokning kan ske kostnadsfritt till den 15 april, därefter debiteras full konferensavgift vid avbokning, men plats kan överlåtas till en annan person. Kontakta i så fall arrangörerna.

Speakers corner

Vill du visa upp hur din organisation arbetar med miljömålen? Delta gärna vid Speakers corner och berätta om innovativa, spännande tankar. Om du vill ställa upp och tala på Speakers corner, kontakta Sabina Nilsson, Naturvårdsverket.

Frågor

För frågor gällande program, speakers corner och middag kontakta Sabina Nilsson, Naturvårdsverket.

För frågor gällande utflykter och lokaler kontakta Anna-Karin Bilén,
Länsstyrelsen Blekinge.

För frågor gällande press och kommunikation kontakta Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen Blekinge eller
Jens Mattsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

GDPR och personuppgifter

Länsstyrelsen behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen dels för att hantera deltagarlistor och utskick av minnesanteckningar. Fotografering kan också förekomma för att sprida information om våra konferenser i sociala kanaler.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Boende i Karlskrona

Här är ett urval av hotell där vi har reserverat rum. För samtliga hotell gäller bokningsreferens Miljömålsdagarna 2019.

 • Hotell Conradlänk till annan webbplats,
  30 rum är reserverade tom den 13 april.
 • First Hotell Stadtlänk till annan webbplats
  30 rum är reserverade tom den 26 april. Bokning kan endast ske via e-post: karlskrona.statt@firsthotels.se
  Reservationen måste garanteras med kort och betalas på plats alternativt att du bokar via din resebyrå.
 • First Hotell Jalänk till annan webbplats
  50 dubbelrum och 10 enkelrum är reserverade tom 12 april.
  E-post: ja@firsthotels.se
 • Scandic Karlskronalänk till annan webbplats
  80 rum är reserverade tom den 18 april. E-posta bokningen till: karlskrona@scandichotels.com Du garanterar bokning antingen mot ett kreditkort eller ett fakturaunderlag till samma e-postadress. Där ska du uppge fullständig fakturaadress, organisationsnummer och om det ska stå någon referens på fakturan.
 • Hotell Astonlänk till annan webbplats
  20 enkelrum och 20 dubbelrum reserverade tom den 14 april. Boka direkt via telefon eller e-post. Telefon 0455-194 70. E-post: info@hotellaston.se

VAR: Brinova Arena Karlskrona, Björkholmskajen 3.

KOSTNAD: Se prislistan i information.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 apr 2019

Kontakt

Sabina Nilsson

Naturvårdsverket