27 nov 2018 klocka 08.30 - 13.00

Seminarium och workshop om Skånes arbete för att minska plast i naturen
 

Hur kan vi minska plasten som hamnar i den naturliga
miljön? Välkommen till en spännande workshop den 27 november!

Under denna halvdag kommer ni att få ta del av hur olika aktörer jobbar med plastfrågan både på nationell nivå och i Skåne. Tillsammans diskuterar vi och planerar för konkreta åtgärder som kan påverka och förändra användandet av plast i Skåne. Syftet med åtgärderna är att reducera mängden plast som hamnar i den naturliga miljön. Kunskaperna från workshopen kommer därefter att kokas ner till prioriteringar för det fortsatta arbetet i Skåne med plastfrågan.

Målgrupp: Skånska aktörer som kan påverka och förändra användandet av plast i Skåne. Seminariet och workshopen riktar sig därmed till de aktörer som finns längs värdekedjan. Exempelvis inom råvarutillverkning, produktdesign, tillverkning, upphandling/inköp, avfall, vatten och avlopp, m.m.

Moderator är Maria Larsson, Marla Miljödialog.

Tid och plats: Tisdagen den 27 november kl. 09:00-13.00 (fika från och med kl. 08:30) på Länsstyrelsen i Malmö (Södergatan 5)

Anmälan: Senast den 19 november. 

Program

08.30 Anmälan och fika

09.00 Vad som händer och hur man jobbar med plastfrågan, både på nationell nivå och i Skåne.

Naturvårdsverket: Lina Haglund berättar om myndighetens arbete för en hållbar plastanvändning.

Sysav: Hur beter vi oss egentligen när det kommer till plast och sopor? Miljöpedagogen Ann Nerlund berättar om det som avfallsbolagen håller koll på - nämligen vad du slänger! Vad är de stora problemen idag, hur kan vi lösa dem och hur funkar egentligen nudging?

GAIA: Åke Rosén, grundaren till GAIA, berättar om företagets komposterbara biomaterial Biodolomer® och materialets olika användningsområden samt vad nedbrytbar plast egentligen är.

Marint kunskapscenter: Tänk om plast inte hamnade i mitt hav! Michael Palmgren på Marint kunskapscenter utgår ifrån att nästan 34 000 Malmöbor kan tänka sig att slänga skräp på gatan (1 miljon människor nationellt) som till sist hamnar ute i havet. Hur kan vi se till att plast inte hamnar i havet?

10.30 Workshop och lättare lunch

Workshopen kommer utgå från följande teman:

  • Återvinning och avfallssystem
  • Upphandling och konsumtion
  • Nedskräpning och beteende
  • Design och innovation

13.00 Seminariet och workshopen är slut

Seminarium och workshop anordnas av projektet och nätverket "Tänk om plast". Syftet med "Tänk om plast" har varit att samla in och sprida kunskap om plast i Skåne, främja en dialog och samarbete mellan aktörer samt göra en gemensam sak i det fortsatta arbetet. Projektet delfinansieras av Region Skånes miljövårdsfond. Samarbetspartners och medfinansiärer är Kristianstad kommun, Sweden Water Research, Marint kunskapscenter, Marint centrum Simrishamn, VA SYD, Lunds universitet och Länsstyrelsen Skåne.

Läs mer om nätverket: www.tankomplast.selänk till annan webbplats

Anmälan

VAR: Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö

KOSTNAD: Workshopen är kostnadsfri men vid uteblivet deltagande utan att man meddelat debiteras en avgift på 100 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2018

Kontakt