14- 21 maj 2019 klocka 19.00 - 21.30

Hur kan vi få elen att räcka till?

Hållbar vindkraft i Dalarna


Ett vindkraftverk i solnedgång

År 2040 har Riksdagen beslutat att Sverige ska ha 100 procent
förnybar el. För att nå det målet måste vi bland annat öka vindkraftsproduktionen. Länsstyrelsen i Dalarnas län bjuder därför in länets aktörer för att kartlägga och diskutera hur en hållbar vindkraftsproduktion i Dalarna kan se ut.

Dialogmötet är en del i projektet ”Hållbar vindkraft i Dalarna” där aktörer som berörs av vindkraftsutbyggnaden inbjuds att diskutera vindkraftens utveckling i länet och att ta fram underlag för att vindkraften byggs på rätt plats.

Vindkraftsutbyggnaden medför alltid ett intrång som påverkar natur, djur och människan! Detta skapar diskussion, irritation och ibland konflikter mellan intressenterna. Länsstyrelsen vill genom projektet öka samsyn kring nyetablering av vindkraft, diskutera utmaningarna och ta fram förslag och underlag för att kunna hantera målkonflikter.

Mötet är det första av flera dialogmöten där vi vill diskuterar en hållbar energiproduktion med dig.

Du kan välja ett av dessa tillfällen:

PLATS

DATUM

TID

Falun, Staberg

Tisdag, 14 maj

kl 19:00 – 21:30

Ludvika, Saxdalen

Onsdag, 15 maj

kl 19:00 – 21:30

Mora, Färnäs bystuga

Torsdag, 16 maj

kl 19:00 – 21:30

Hedemora, Paulusgården

Tisdag, 21 maj

kl 19:00 – 21:30


VAR: Falun, Mora, Ludvika, Hedemora, välj plats i anmälan nedan.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 maj 2019

Anmäl dig

 

Kontakt