06 okt 2023 klocka 09.00 - 14.30

Dialogmöte om allemansrätten

Skog med flera träd i förgrunden. En liten flicka står bakom ett av träden och tittar fram. Hon har en blå hatt på sig och håller gräs i ena handen.

Foto: Mostphotos

Inom ramen för Stockholms läns skogsstrategi välkomnar LRF, Mellanskog och Länsstyrelsen Stockholm särskilt inbjudna att delta på ett möte om allemansrätten.

Dagen innehåller inspirerande samtal kring hur allemansrättens rättigheter och skyldigheter bättre kan efterlevas. Dagen är en del av genomförandet av Stockholms läns skogsstrategi.

Inbjudna är representanter från riksdagen, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, länsstyrelserna i Västmanlands och Uppsala län, berörda kommuner och Svenskt friluftsliv.

Arrangörer och medverkande

Stockholms läns skogsstrategis organisationer: Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Skogsstyrelsen, LRF Mälardalen, Mellanskog, Naturskyddsföreningen Stockholms län, och Friluftsfrämjandet Region Mälardalen.

Aktiviteten delfinansieras av Region Stockholm genom medel från hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

Bakgrund

I Sverige åtnjuter vi en fantastisk möjlighet att vistas i naturen: allemansrätten!
Historiskt går allemansrätten tillbaka till ett antal sedvanerätter från medeltiden som då handlade om rätten att färdas över annans mark. En genomgripande förändring av dessa sedvänjor gjordes under 1940-talet och blev till den moderna allemansrätt som vi har idag; ett regelverk som förutsätter att vi visar hänsyn till boende och inte orsakar ekonomisk skada för markägare. En laguttolkning av allemansrättens regler ges av Bertil Bengtsson i Allemansrätten – Vad säger lagen? Länk till annan webbplats..

Förutsättningar för ett hållbart nyttjande av skog och mark skapas om besöken fördelas på fler platser och tillgängliggörs, samtidigt som allemansrätten följs. I ett tätbefolkat län som Stockholm behövs ökad kunskap och gemensamma satsningar för att underlätta för att besökare kan åtnjuta allemansrättens rättigheter och efterleva dess skyldigheter.

8.30 Kaffe, te, och fikabröd serveras

9.00 Välkommen!
Tomas Olsson, ordförande, LRF Mälardalen

9.05 Allemansrätten i ett tätbefolkat län som Stockholm
Länsstyrelsen Stockholm

9.35 Allemansrätten i Sverige – reflektioner av en markägare
Angelica Billevik, jurist och äganderättsexpert, LRF och Peter von Satzger, Billby gård

10.10 Paus

10.25 När allemansrätten överträds – konsekvenser för jord- och skogsbruket
Angelica, Peter och Tomas diskuterar under en kort vandring:

 • Terrängkörning med motorfordon
 • Olika former av hemfridsbrott
 • Ridning i skogsplanteringar och växande grödor
 • Nedskräpning och kvarlämnande av skrot
 • Anläggande av mountainbike-leder utan tillstånd av markägaren

11.20 Hur lever allemansrätten bättre upp till ledorden “inte störa, inte förstöra”?
Workshop som belyser frågor och möjliga åtgärder för en fungerande allemansrätt
(diskuteras i grupper):

 • Hur få balans mellan friluftsliv och markägarens intressen i tätortsnära miljöer?
 • Undervisning i grundskolan enligt läroplan?
 • Bättre information av Naturvårdsverket, kommuner och länsstyrelser?
 • Bättre effekt av en polisanmälan när allemansrättens regler överskrids?
 • Allemansrättens infrastruktur (leder, parkering, soptunnor, skyltning)?
 • Kommunala nyttjanderättsavtal med markägare?

12.00 Lunch

13.00 Redovisning och dialog kring workshop

14.30 Avslutning

Var:
Sigtuna kommun, detaljerad plats och väganvisning skickas till anmälda deltagare
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
24 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen kontakta: jonatan.fogel@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 september klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss