27 jan 2020 klocka 08.30 - 16.00

Pornografi- vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning?

Talita/Reality Check, UNIZON, Sveriges Kvinnolobby och Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till konferens om porrens skadeverkningar.

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Det går inte längre att bedriva ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor utan att adressera pornografin. Missa inte ett unikt tillfälle att lyssna till några av de främsta experterna på området berätta om pornografins konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att lösa en av vår tids stora folkhälsoproblem och största jämställdhetspolitiska utmaning.

Målgrupp

Politiker, beslutsfattare, strateger, yrkesverksamma i Västra Götalands län som i sitt arbete möter unga, till exempel medarbetare i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor.

8.30 Fika och registrering

9.00 Välkommen

9.20 Inledningstal Kajsa Ekis Ekman - journalist och författare

9.50 Porr vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning. Olga Persson generalsekreterare UNIZON, Clara Berglund generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby, Meghan Donevan ledare forskning och förebyggande arbete Talita.

10.30 Kaffe och frukt

11.00 Porrindustrin - dess konsekvenser samt koppling till prostitution och människohandel. Meghan Donevan ledare forskning och förebyggande arbete Talita, Daniel Israeli ambassadör Reality Check, Paulina Bengtsson sakkunnig prostitution och människohandel Novahuset

11.45 Politikerpanel – samtalsledare Olga Persson och Clara Berglund

12.15 Lunch serveras

13.15 Stödinsatser för flickor, kvinnor och unga män. Mikis Kanakaris verksamhetsutvecklare 1000 möjligheter.

13.45 Metoder för att arbeta med pornografi. Natalita Batenkova projektledare Reality Check.

14.00 Fika

14.30 Goda lokala exempel på hur vi kan arbete med pornografi med unga. Jessica Svensson Hälsokällan Uddevalla, Louise Lindblom och Rickard Hellgren Svartedalsskolan Göteborg, Elenore Thor Fältgruppen Mölndals stad.

15.30 Vad vore en värld utan pornografi? SNAF – Sexualundervisningen vi aldrig fick. Ebba Carlsson, Linna Englund och Ida Karseland.

16.00 Slut

VAR: Hotell Riverton Stora Badhusgatan 26

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri men utebliven avanmälan debiteras med 500 kronor. OBS! Begränsat antal deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 jan 2020

Anmäl dig


Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats


Kontakt