Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala allmänna råd och publiktak på 50 personer i Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län har beslutat att återinföra ett publiktak på 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Kalmar län. Detta sker samtidigt som Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Kalmar beslutat om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

- I Kalmar län är vi nu i ett läge som gör att vi måste använda oss av alla verktyg vi har för att minska smittspridningen. Att återinföra publikgränsen på 50 personer är ett sådant verktyg. Vi är medvetna om att detta kommer att påverka oss alla och begränsa våra kontakter, men nu är det nödvändiga åtgärder för att stoppa den snabba smittspridningen, säger landshövding Peter Sandwall.

Nu skärps de allmänna råden också i Kalmar län för att minska smittspridningen. Det är efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län, som Folkhälsomyndigheten tog beslut om lokala allmänna råd för Kalmar län. Bakgrunden är en kraftigt ökad smittspridning de senaste veckorna och en ökning av antalet inlagda på länets sjukhus.

Från och med 10 november uppmanas alla som vistas i Kalmar län att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Beslutet om skärpta allmänna råd gäller från och med i dag, den 10 november, till och med den 13 december, men kan förlängas.

- Vi har under de senaste veckor sett en snabb och kraftig uppgång när det gäller personer som testats positivt för covid-19. Nu börjar vi också se en ökad smittspridning inom vård och omsorg liksom en ökning av antalet personer som behöver sjukhusvård. Det är en allvarlig utveckling som vi på alla sätt måste begränsa, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Avoid physical contact with people other than those you live with

This guideline tightens the requirement to maintain social distancing from people other than those you live with. For the purposes of the guidelines, physical contact refers to meeting people at a distance of 1 to 1.5 metres when the meeting itself (the contact) lasts for longer than 15 minutes. This type of physical contact should be completely avoided.

You should also refrain from certain kinds of activity that cannot be performed while physically distanced from others. This may refer to: certain sporting activities, such as contact sports like wrestling, ice hockey and basketball; private events such as parties, weddings, dinner parties and after-work events; health and beauty treatments that are not medically justified, such as massages, pedicures, haircuts, etc.

Avoid indoor environments where people are likely to gather; for example, shops, shopping centres, museums, libraries, public baths and gyms. Exceptions to this rule are visits to the grocery store, pharmacy, etc.

You should avoid spending more time than is absolutely necessary indoors with people that you do not normally meet. Outdoor environments are not covered by this guideline, nor are necessary errands such as buying food or medicine or taking medically motivated exercise in public baths or gyms. It is however important to plan any such visits for times when the risk of crowding is low and, if you do exercise, to avoid changing rooms.

Refrain from participating in activities such as meetings, concerts, performances, sports training or matches and competitions. This guideline does not however apply to training for children and young people of compulsory school age.

You should avoid events where many people are likely to gather at the same time, whether indoors or outdoors; for example, concerts, theatres, cinemas and other performances, religious services and celebrations. Not only does the risk of infection increase in these situations, but it is also risky to travel to and from such events.

Sport is important for children and young people and as this group in general is not as seriously affected by this infection, they may continue to attend training sessions for their sport. That said, it remains important to avoid unnecessary physical contact and the sharing of water bottles and equipment such as ice hockey pads. It is also a good idea for accompanying adults to simply drop off and collect the child rather than risking any new contacts.

Matches and competitions should not be held, whether for children or adults, as these generally involve meeting new people and it may prove difficult to refrain from participating even if one has symptoms.

Matches and competitions include cups, leagues and other competitive events.

Participation in professional sport is not covered by this guideline.

Kommunerna i länet är överens

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om under tisdagen.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika. Därför stängs bland annat kommunalt drivna badhus, sporthallar och ishallar för allmänheten (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt yrkesmässig idrott). Även övriga mötesplatser stänger för fysiska besök, se nedan.

Lokala avvikelser kan förekomma, men i stort sett gör vi likadant i hela länet.

Även som arbetsgivare strävar vi efter att agera likadant. Många kommunala medarbetare måste fysiskt vara på jobbet, men så många som möjligt ska arbeta på distans. Möten, konferenser och utbildningar skjuts upp eller ställs om till digitalt. Fysiska möten och tjänsteresor görs bara i undantagsfall.

Genom att göra den här gemensamma kraftansträngningen tillsammans i Kalmar län under några veckor kan förhoppningsvis den snabba smittspridningstakten bromsas. De uppoffringar var och en gör nu, begränsar förhoppningsvis de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.

Förtydliganden verksamheter. För detaljer se respektive kommuns webbplats.

 • Idrottsanläggningar både inne och ute stänger (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott).
 • Badhus stänger för allmänheten, men lokal anpassning för medicinskt motiverad träning och simundervisning för barn födda 2005 eller senare.
 • Bibliotek stänger som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier.
 • Museer, konsthallar och annan besöksverksamhet stänger.
 • Skolmatsalar håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet stängs.
 • Öppna förskolor stänger.
 • Fritidsgårdar stänger som mötesplatser, men kommunerna kan anpassa verksamheten digitalt och med utomhusaktiviteter.
 • Kulturskolor stänger för gruppaktiviteter. Där det fungerar fortsätter verksamhet digitalt. Viss individuell undervisning kan fortgå med lokal anpassning för barn födda 2005 eller senare.
 • Vuxenskola/kunskapsnav etc. genomför endast digital verksamhet.
 • Mötesplatser för unga genomför endast digital verksamhet. Undantaget barn födda 2005 eller senare, där andra aktiviteter kan vara möjliga efter lokal anpassning.
 • Mötesplatser för seniorer genomför endast digital verksamhet.

Frågor och svar - Lokala allmänna råd och rekommendationer

Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län, har utfärdat lokala allmänna råd för personer som vistas i Kalmar län. Smittskyddsläkaren har gjort sin bedömning i samråd med länsstyrelsen och kommunerna.

Från och med den 10 november till den 13 december. Det kan eventuellt komma att förlängas.

Syftet med de allmänna skärpta råden är att bromsa och minska smittspridningen i regionen.

Frågor och svar - Beslut om publiktak på 50 personer

Från den 11 november fram till den 23 november 2020. Därefter gäller max 8 personer.

Ja, det gäller alla kommuner i Kalmar län.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen till exempel inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer.

Smittspridningen i Region Kalmar är nu sådan att Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare bedömer det som nödvändigt att börja tillämpa lokala allmänna råd.

Denna bedömning baserar Folkhälsomyndigheten i huvudsak på den snabba ökningen i andelen positiva PCR-prover, ökad smittspridning på särskilda boenden för äldre och en ansträngd situation både på laboratorier och i smittspårningen.

Länsstyrelsen anser att det är en preventiv åtgärd som beslutats i dialog med Region Kalmar och deras smittskyddsläkare på grund av den ökade smittspridningen i länet. Vi anser att det är mer ansvarstagande att återinföra gränsen på 50 personer och se hur läget utvecklas i länet.

Ja. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen till exempel inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer.

För servering på restauranger och caféer finns särskilda regler för att minska smittspridningen.

Det är olika lagstiftningar. Det länsstyrelsen har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många gäster en restaurang har i sin vanliga verksamhet omfattas inte av ordningslagen.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Stabschef Johan Hammargren