Publiceringsdatum: 3 november 2020

Senast uppdaterad: tisdag 24 november, 09.06

Frågor och svar om vad de skärpta allmänna råden innebär

Läktare med tomma stolar

För att bromsa smittspridningen gäller sedan den 3 november lokala allmänna råd i Jönköpings län. Men vad innebär de lokala allmänna råden egentligen? Här har vi sammanställt ett antal frågor och svar.

Antalet smittade med Covid-19 utvecklas i en allvarlig takt i Jönköpings län och för att bryta smittkedjorna behöver vi ändra beteende. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt genom att följa de lokala allmänna råden. Covid-19 är en allvarlig sjukdom som drabbar alla åldrar. Nu handlar det om att skydda dig själv samt nära och kära men också att ge sjukvården möjlighet att hantera situationen under hösten/vintern.

Sedan den 3 november gäller lokala allmänna råden (benämns även som skärpta råd) i Jönköpings län. Från och med den 24 november gäller även en gräns på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantag görs för begravningsceremonier, där gäller max 20 deltagare (uppdaterad 2020-11-24).

Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av Covid-19 PDF

Skärpta råd i Jönköpings län

Region Jönköpings statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i Jönköpings län. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter och alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Jönköping beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen. I Jönköpings län innebär beslutet:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Vad de tre råden som gäller i Jönköpings län innebär i detalj framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19.

Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens beslut den 3 november 2020 om införande av lokala allmänna råd i Jönköpings länPDF 

Skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter, exempelvis affärer, idrottsanläggningar och arbetsplatser i Jönköping.

Observera att skolor i nuläget inte omfattas. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Verksamheter i Jönköpings län bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

 • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
 • öppettiderna anpassas
 • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Att en verksamhet anpassar öppettiderna kan både innebära att de förskjuts eller utökas, så att smittspridning minimeras. Verksamheter kan också ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka en verksamhet. Det kan också innebära att informera hur många som får samlas i lokalen samtidigt. Verksamheter kan även försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ. Man bör även informera om att det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsgivare i Jönköpings län bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att

 • uppmana personalen att arbeta hemifrån
 • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
 • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:50 av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Publiktak på 8 personer i Jönköpings län

(Uppdaterad 2020-11-24)

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige. Förordningsändringen träder i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Fler får samlas vid begravningar

Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Åtta deltagare även vid sittande publik

Länsstyrelsen i Jönköpings län har även beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får samla fler än åtta deltagare även om deltagarna sitter med avstånd. Beslutet gäller från och med tisdagen den 24 november.

Frågor och svar - Beslut om publiktak på 8 personer

Spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har ökat kraftigt i Jönköpings län under hösten. För att minska smittspridningen och den påverkan på samhället den för med sig är det enligt Länsstyrelsens bedömning helt nödvändigt att även i fortsättningen vidta preventiva åtgärder. Det är därför inte lämpligt att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än åtta deltagare.

I dialog med Smittskyddet i Region Jönköping har beslutet fattats för att minska den ökade smittspridningen i Jönköping.

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har sedan tidigare (Förordning 1993:1632). (Uppdaterad 2020-11-24)

Det gäller tills vidare från och med den 24 november. (uppdaterad 2020-11-24)

Beslutet om ett publiktak på åtta personer gäller för alla typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Jönköpings län, förutom för begravningar där regeringen beslutat om ett undantag på 20 deltagare. (Uppdaterad 2020-11-24)

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har.

Ja, det gäller hela Jönköpings län. (uppdaterad 2020-11-24)

Alla samlingar behöver undvikas just nu – försök hellre träffas digitalt. (Uppdaterad 2020-11-18)

Undvik att arrangera evenemang och träffar, oavsett hur stor lokalen är (enligt de lokala allmänna råden). För att minska risken för smittspridning i mötet men också vid in- och utpassering. (Uppdaterad 2020-11-18)

Frågor och svar - Allmänna skärpta råd och rekommendationer

De skärpta allmänna råden gäller i Jönköpings län från och med den 3 november 2020:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

  Man bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.

  För barn och unga är dock idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att man undviker onödiga fysiska kontakter som att dela vattenflaskor och skydd, eller att skrika och kramas. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks.Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlings­arrange­mang.

  Yrkesmässig idrott omfattas inte av detta råd.

  Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom.

  Man bör enligt detta råd avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inom- eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teater, bio och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

  Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning till exempel kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.

Samlad information om covid-19 från

Region Jönköping

Information about covid-19 in English

The Public Health Agency of Swedenlänk till annan webbplats

Smittspridning förekommer i hela Jönköpings län med utbrott på flera platser. Jönköpings län är dessutom ett område där många pendlar och förflyttar sig mycket mellan orterna. Bara för att det varit få smittade på en ort ena dagen är det inte självklart att det är så nästa dag.

Syftet med de allmänna skärpta råden är att bromsa det lokala utbrottet och minska smittspridningen i regionen.

Det är Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Jönköpings län, som har utfärdat skärpta allmänna råd för personer som vistas i Jönköpings län.

Från och med den 3 november till den 24 november. Det kan eventuellt komma att förlängas.

Folkhälsomyndigheten skriver:

Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning till exempel kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

De nya råden gäller alla. Folkhälsomyndigheten har tidigare meddelat att personer med antikroppar kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning, men också att en förutsättning är att man fortsätter att följa myndigheternas generella rekommendationer och restriktioner samt den lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället. De lokala allmänna råden i vårt län gäller alltså alla personer, även dig som har antikroppar.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Så kan resultat från antikroppstester användas på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Jönköpingsregionen utgår från Folkhälsomyndighetens råd om att inte rekommendera munskydd för allmänheten. Det vetenskapliga underlaget för munskydd är svagt och Folkhälsomyndigheten skriver att ”det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.

Om Munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Det sker en del lokala utbrott i skolor, men det är inte skoleleverna som är drivande i smittspridningen. I nuläget ser inte Folkhälsomyndigheten skolorna som en betydande faktor för smittspridning. Men statsepidemiolog Anders Tegnell har påpekat att det finns en fortsatt dialog med Skolverket.

Det finns ingen sådan uppmaning i nuläget. Blir det spridning på en skola så har vi bra erfarenhet av att gå över till distansundervisning under en viss tidsperiod. Vårens distansundervisning visade sig inverka negativt på studieresultat och psykisk hälsa.

Regeringen har också fattat ett beslut som gör det möjligt för gymnasieskolor att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler. (Uppdaterad 2020-11-24)

Förordning om ändring i förordning (2020:115) ger gymnasieskolor möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i skollokalerna och minska smittspridninglänk till annan webbplats

Det beror på hur aktiviteten på fritidsgårdarna är. Om det är fritidsgårdar som håller öppet på kvällarna dit elever från flera skolor samlas, är det inte lämpligt att hålla fortsatt öppet. Vi ska tänka att råden gäller barn så väl som vuxna.

Just nu ska även barn och ungdomar begränsa sina kontakter efter skolan. Undvik alltså att låta barnen leka inomhus hos varandra på fritiden. Om de är utomhus och håller avstånd till varandra är det okej att träffas. (uppdaterad 2020-11-18)

Det finns inget generellt undantag för barn när det gäller andra aktiviteter. Även barn och unga ska begränsa sina kontakter till i första hand de personer man bor och umgås med i skolan samt avstå från fritidsaktiviteter. Idrottsträningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.

Ja, idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare får fortsätta med sin träning. (Uppdaterad 2020-11-18)

Att yrkesmässig idrottsutövning är undantagen från de skärpta allmänna råden är en bedömning som är gjord av Folkhälsomyndigheten. Orsaken är en avvägning mellan skadan ett sådant hinder skulle innebära för denna begränsade yrkesgrupp, jämfört med det man vinner vid en total avrådan för dem.

En förutsättning för att undanta elitlag från det skärpta rådet om träning är att de är helt friska när de utövar sin idrott och att de måste ha en mycket god följsamhet till råd om handhygien och om att hålla avstånd i exempelvis omklädningsrum och under resor.

Elitidrotten får fortsätta träna och även genomföra vissa tävlingar. För idrottsgymnasium gäller att den idrott som direkt ingår i skolundervisningen kan fortsätta. Idrottsträning har av Folkhälsomyndigheten lyfts som viktig för folkhälsan och därför får den fortsätta när andra aktiviteter begränsas.

Restauranger, caféer och liknande verksamheter omfattas redan sedan tidigare av regler och rekommendationer kring minskad smittspridning. För serveringar finns dessutom en reglerad tillsyns från kommunen. Rådet om att bara umgås med dem man bor med gäller dock även på cafeer och restauranger”

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m. på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Verksamheterna själva bestämmer om de vill hålla öppet eller stängt. Men för de som håller öppet gäller det allmänna rådet om att begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt samt att ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

I och med de nya skärpta råden uppmanas du som privat person att undvika inomhusmiljöer och alla former av trängsel. som till exempel butiker, gym och köpcentrum men nödvändiga inköp får göras.

Enligt de regionala allmänna råden bör invånarna avstå besök i butiker, men det finns nödvändiga inköp som behöver göras i livsmedelsbutiker eller apotek. Smittskyddsläkaren i länet går inte ut med några råd att butiker ska stängas utan butikerna ansvar för att minimera risker som att det inte blir trångt inne i butikerna med mera.

Utomhusmiljöer som torghandel undantas i de allmänna råden. Det finns alltså ingen restriktion som riktar sig mot torghandel utan det är allmänna råd som gäller kring att minska trängsel och hålla avstånd.

Det gäller sedan tidigare som allmänt råd att man ska undvika kollektivtrafiken om man kan. Det är viktigt att de som inte har några andra alternativ än att åka kollektivt och som måste förflytta sig i vårt vidsträckta län har möjlighet att göra det. Men de som inte behöver åka kollektivtrafik ska inte heller göra det.

Smittskyddsläkaren i länet har ingen laglig grund att gå in och stänga någon verksamhet. Men till invånarna är budskapet tydligt: gå inte till gymmet eller någon annat ställe där du riskerar att behöva trängas med andra.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19