Publiceringsdatum: 16 juni 2020

Senast uppdaterad: måndag 6 juli, 08.52

Vad gäller för Länsstyrelsens stugor i sommar?

Björnkojan i Vindelfjällens naturreservat.

Länsstyrelsens stugor kommer att stå öppna under sommaren, men vi uppmanar besökare att nyttja dem med stort eget ansvar på grund av det rådande läget.

Till sommaren förväntas många besökare till länets naturreservat och fjällområden. På grund av covid-19 råder andra förutsättningar än i vanliga fall.

Länsstyrelsen välkomnar besökare till naturreservaten. Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Därför är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till varandra och till naturen.

Då vi fortsatt har en pågående pandemi i landet förväntas stort eget ansvar vid nyttjandet av stugorna.

Tänk på det här om du nyttjar Länsstyrelsens öppna stugor, kojor och rastskydd i sommar

 • Ta med tält oavsett, så kan du avstå från att övernatta om det är andra sällskap i stugan
 • Stugorna är inte bokningsbara
 • Anläggningarna har en begränsad storlek, utrymmena kan behöva delas med andra
 • Det finns begränsade möjligheter att hålla god hygien
 • Anläggningarna städas endast av gästerna själva mellan olika besök
 • Städa med såpvatten i stugan både inför och efter övernattningen

Våra tips inför fjällvandringen

 • Gör kortare fjällturer eller ha en plan för hur vandringen kan avbrytas, tänk etapper
 • Lämna färdmeddelande
 • Överväg att tälta istället för att övernatta i stugor
 • Ta chansen att utforska mindre kända vandringsleder i sommar
 • Rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare

Mer om Länsstyrelsens anläggningar

I ett antal naturreservat och längs de statliga fjällederna finns öppna stugor, kojor och rastskydd som förvaltas av Länsstyrelsen. Anläggningarna fyller en viktig funktion för säkerheten och tillgängligheten till naturen. Inför sommarsäsongen 2020 har Länsstyrelsen tagit bort kuddar och filtar i flera stugor av hygienskäl.

Länsstyrelsens stugor, kojor och rastskyddlänk till annan webbplats

Vindelvaggileden

För att undvika trängsel i de låsta stugorna efter Vindelvaggileden i Vindelfjällens naturreservat kommer stugorna att hyras ut till ett sällskap åt gången.

Bokning och nyckelutlämning sker endast via Ammarnäs Livs.

Ammarnäs Livs
Strandvägen 7, Ammarnäs
+46 (0)952-600 07
ammarnas@naradej.se

Fyra stugor ingår i nyckelsystemet:

Kontakt