Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En vecka fri från våld i Norrbotten

Rad med människor som signalerar stopp med handen.

Bild: Shutterstock

Varje dag utsätts många kvinnor och unga tjejer för våld av män och killar de har en relation med och många barn upplever våld i hemmet. Men våldet går att förebygga. Under nästa vecka uppmärksammas det förebyggande arbetet mot våld i länet under kampanjen En vecka fri från våld.

Mäns våld - ett omfattande samhällsproblem som angår alla

Under en vecka fri från våld anordnas panelsamtal, filmvisningar, utställningar och föreläsningar runt om i Norrbotten. I år handlar det om teman som jämställt föräldraskap, hedersrelaterat våld och förtryck, orosanmälan, språkets makt, porrfri barndom och incelrörelsen. Flera programpunkter under veckan sätter fokus på våld i ungas relationer. Enligt en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökar våld i ungas relationer och det finns behov av att uppmärksamma våld i ungas parrelationer i förebyggande samverkan på lokal nivå.

– En vuxen man vaknar inte upp en dag och börjar slå sin respektive utan är något som börjar långt innan. För att kunna förebygga mäns våld mot kvinnor måste vi höja kunskapen om hur killars våld mot tjejer kan se ut och arbeta våldsförebyggande redan under skoltiden, säger Christina (Kigge) Fasth, verksamhetsledare på Tjejjouren Luleå. Vi måste stötta våra unga när de utforskar nya relationer och ge dem referensramar på vad som innebär en bra och sund relation och när man går över någon annans gräns.

Samverkan nyckeln till framgångsrikt förebyggande arbete

Kampanjveckan arrangeras i samverkan mellan flera kommuner och organisationer i länet. Många evenemang sker både på plats och digitalt så att fler kan delta. De digitala lösningarna välkomnas av Cajsa Norén vid Individ- och familjeomsorgen i Arjeplog.

– För oss är vinsterna med digitala lösningar att vi kan nå ut till många fler och ge alla en möjlighet att vara delaktiga i arbetet mot att förebygga våld, samt att sprida ordet till utsatta, ni är inte ensamma och hjälp finns att få, säger Cajsa Norén.

Samverkan mellan olika samhällsaktörer, myndigheter och organisationer är avgörande i det våldsförebyggande arbetet.

– Från Länsstyrelsens sida är vi glada och tacksamma över att vi är många som gått samman och anordnat den här veckan tillsammans. Vår övertygelse är att allt arbete mot våld behöver göras i samverkan, både när det gäller förebyggande insatser som den här veckan men också när våldet är ett faktum, säger Annika Hellgren, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN.
I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Bodens kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Athena, Kalix kommun, Kalix Folkhögskola, Piteå kommun, Arjeplog kommun, Överkalix kommun, Övertorneå kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kontakt

Christina ”Kigge” Fasth

Verksamhetssamordnare och projektledare Tjejjouren Luleå

Harriet Rickman

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen, Arjeplogs kommun

Telefon 0961-142 22