29 nov 2019 klocka 08.30 - 10.00

Språk och diskriminering

Har du tänkt på hur svårt vi har i Sverige att prata om betydelsen av hudfärg? Samtidigt måste vi kunna prata om hudfärg om vi ska arbeta förebyggande mot alla sju diskrimineringsgrunder som lagen föreskriver. Välkommen till ett frukostseminarium med professor Mats Landqvist.

OBS! Hela seminariet streamas på Länsstyrelsen Stockholms Facebooksida, @lansstyrelsensthlm.
Titta på seminariet på Facebooklänk till annan webbplats

I sin presentation diskuterar professor Landvist spänningar mellan gruppers önskan om att bli benämnda på ett respektfullt eller neutralt sätt och ett utbrett motstånd i Sverige mot att alls behöva benämna exempelvis hudfärg. Detta ställs mot nödvändigheten av att ha benämningar när det är relevant att prata om grupptillhörighet, som när man arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Att benämna den diskriminerade i syfte att peka ut eller särbehandla kan vara en del av ett maktutövande, medan att ignorera och inte benämna alls också är ett maktmedel som osynliggör diskriminering och därmed möjliggör för den att fortgå. Frågan om på vilka sätt grupper och personer kan benämnas kopplat till diskriminering är högst relevant för alla de som arbetar för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och förebygga diskriminering.

”Genom att peka på olika hinder hoppas jag kunna öppna några vägar förbi dem, så att arbetet mot diskriminering inte störs av symbolisk laddning och att vi kan arbeta mot ett adekvat språkbruk för att tala om till exempel hudfärg i en organisation som önskar bekämpa diskriminering”, säger Mats Landqvist.

Mats Landqvist är professor vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Hans undervisning och forskning kretsar kring kommunikativa strategier i yrkeslivet och har drivit honom mot frågor om språkets roll i mötet mellan yrkesrollen och medborgarna, inte minst när det gäller bemötande, diskriminering, upplevelser av kränkning och liknande. Mats Landqvist är författare till boken Språk och diskriminering (2014).

Varmt välkomna!

VIDGA NORMEN
Marie, Kitimbwa, Katarina & Annika

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Vi bjuder på frukost. OBS! En avgift om 300 kronor tas ut vid avanmälan senare än 20 november. Avanmälan skickas till annika.hols@lansstyrelsen.se senast den 20 november.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt