Fossilfria transporter i norr

Länets kommuner ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det är målet för projektet Fossilfria transporter i norr, som leds av Länsstyrelsen Västerbotten.

Förbränningen av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. I Sverige svarar inrikes transporter för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Kommunerna står därmed inför stora utmaningar, när det gäller klimatsmart och energieffektiv trafikplanering.

Under 2018 startade Länsstyrelsen Västerbotten projektet Fossilfria transporter i norr. Det ska pågå under tre år och görs i samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr.

Projektet ska ge kommunerna förutsättningar att ställa om till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen - detta i enlighet med det nationella målet om att utsläppen av växthusgaser från vägtransporter ska minska med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Stöd och hjälp

Alla länets 15 kommuner deltar i projektet. För att de ska uppnå målen, har fyra klimatstrateger anställts för att hjälpa till med att ta fram mål och handlingsplaner och utreda hur dessa ska finansieras. Exempel på kommunala åtgärder kan vara att upphandla kollektivtrafik som drivs av icke-fossila bränslen, jobba för en utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon, eller att ta fram klimatvänligare resepolicies.

Energikontor Norr arbetar med att ta fram särskilda statistik- och planeringsverktyg, som ska göra det lättare för kommunerna att hitta kostnadseffektiva arbetssätt.

- Vi är jätteglada för att vi tillsammans med Biofuel Region och Energikontor Norr kan stötta kommunerna och att vi i Västerbotten bidrar till att uppnå klimatmålen, säger Hanna Sundén, projektledare för Fossilfria transporter i norr.

Budgeten för projektet är på 19 miljoner kronor. Det finansieras gemensamt av Länsstyrelsen Västerbotten, Biofuel Region och Energikontor Norr tillsammans med länets kommuner, Umeå energi, Energimyndigheten och EU:s regionala utvecklingsfond.

EU-logotyp
Logotyp för projektet Fossilfria transporter i norr

Nyheter från projektet


 • Fossilfria transporter sätter full fart framåt under SEE-veckan

  Nu drar SEE Hållbarhetsvecka igång. Fossilfria transporter i norr håller två webbseminarier om verktygen som hjälper till i omställningsarbetet.
 • Elbil som laddas.

  Ny plan ska ladda Blå Vägen

  Nu har Föreningen Blå Vägen och Fossilfria transporter i norr tagit fram en strategisk plan för en laddinfrastruktur med snabbladdning längs väg E12. Förhoppningen är 120 nya laddpunkter på elva orter.

 • "Panorama gör det tydligt vad som krävs för att ställa om"

  Kan ett verktyg på webben rädda världen? Möjligheten finns. Med hjälp av samarbetsverktyget Panorama kan städer, regioner och hela nationer beräkna hur de ska sänka koldioxidutsläppen. Fossilfria transporter i norr är med i arbetet som ett pilotprojekt.

Prenumerera på nyheter från projektet

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på den här sidan och därmed få uppdateringar via e-post när ny nyhet läggs upp.

Hantera prenumeration

Kontakt

Hanna Sundén

Projektledare

Johan Edqvist

Projektledare

Liselott Holm

Klimatkommunikatör