Översvämning och vattenläge

Vattenregleringsföretagen, Fortum och SMHI lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på denna sida vid vårflod och höga flöden i länet.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

Vattenläget vårflod 2019

30/4

Kulmen av vårfloden längs Västerdalälven, Oreälven och Österdalälven skedde 29/4 och nu minskar flödena snabbt för att till nästa helg komma ner till normala nivåer.
Inga nämnvärda skador har rapporterats eller förväntas att ske.

Nästa tisdag sker sista planerade samverkan med Dalälvens Vattenregleringsföretag och Fortum

23/4

Snösmältningen sker nu i skogspartierna i norra delarna av länet och den så kallade skogsvårfloden är igång. Snömängderna anses inte stora nog för att leda till några kraftiga översvämningar utan bedöms utgöra grunden för en normalstor vårflod.

De höga flödena kommer bli som störst den 27-30 April och minskar sedan kraftigt innan en eventuell fjällvårflod sätter igång. Främst påverkas Västerdalälven, Oreälven och Österdalälven. Övriga vattendrag inklusive svärdsjövattendragen anses lugna inom prognostiden på 10 dagar.

16/4

Varmare väder har börjat komma in inorra dalarna vilket har lett till ökad snösmältning. Snömängderna anses inte stora nog för att leda till några kraftiga översvämningar utan bedöms utgöra grunden för en normalstor vårflod.

De högsta flödena de närmaste dagarna kommer ses i Västerdalälven, Oreälven och Österdalälven

9/4

Det kyliga vädret i Dalarna har gjort så att avsmältningen stannat av i de norra delarna av länet. Detta har lett till att vattenflödena minskat i älven och de närliggande prognoserna visar inte på att vädret ska bli nämnvärt varmare förrän om ca 10-14 dagar.

Därför förväntas inga höga flöden i Dalälven denna de kommande sju dagarna.

Skydda dig mot översvämning

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
På Myndigheternas krisinformations-sida kan du läsa mer om översväming och aktuella rapporter.

Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats

SMHI:s vattenwebblänk till annan webbplats

Vattenregleringsföretagenlänk till annan webbplats

Kontakt