Miljöövervakning av slåtterängar 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:17
Diarienummer:
502-4092-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Kärlväxter och hävd

Miljöövervakning av 25 slåtterängar, varav 15 av objekten hade hävdats under året genom slåtter och/eller bete. Medelantalet kärlväxtarter varierade från 6-14 arter/provyta.

Kontakt