Störning på VISS webbplats

VattenInformationsSystem Sverige (VISS och VISStest) ligger sedan förmiddagen den 22 maj nere. Felsökning pågår.