Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.

Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt

23 september 
Veckans prover på odlade musslor i Bohuslän
Veckans mätningar för potentiella algtoxiner samt bakterier i musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen och ner till sydöstra Orust visade inte på några förhöjda halter.  

16 september
Bakteriehalter i norra Bohusläns musslor
I de senaste provtagningarna av bakterier i blåmusslor och ostron har man sett halter över gränsvärden i området söder om Strömstad, i yttre Tjärnöarkipelagen. Kontrollerade musslor finns i handeln. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Livsmedelsverket

8 sep
Veckans gift tester på musselodlingar mellan Grebbestad och ner till Ljungskile visar inga förhöjda halter av alggifter. I de håvprover som tagits längs hela västkusten (från Koster ner till Laholmsbukten) kan man dock se potentiellt giftiga alger i flertal områden, vilka kan ackumuleras i musslorna. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

18 augusti 
Algtoxiner
I de musselodlingar som är öppna mellan Grebbestad och ner till Havstensfjorden innanför Orust har endast ett område utanför Lysekil påvisat halter av algtoxiner över gränsvärden i musslor. Potentiellt giftiga alger har även observerats i vattenprover innanför Orust och Tjörn och det finns därför en risk att dessa kan ackumuleras upp i musslor. Giftfria och kontrollerade musslor finns i handeln.

12 augusti
Algtoxiner
Från Sotenäs och norrut finns det inga påvisade alggifter i de få prover som har tagits på musslor. Men inga vattenprover har tagits den här veckan, så vi vet inte om de potentiellt giftiga algerna finns kvar i vattenmassan. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor.

Läs om öppna och stängda musselodlingar på sidan Musselkontroll hos Livsmedelsverket.

8 augusti
Västerhavsveckan
Västerhavsveckan pågår nu för fullt med olika aktiviteter längs med hela kusten.

Läs mer här: Västerhavsveckan 

5 augusti
Algtoxiner
Algtoxiner i musslor och alger som kan producera gift har påvisats i de provtagningar som har gjorts i veckan i fjordarna runt Orust. Vid Ljungskile förekom det också tarmbakterier i musslor. Vi avråder från självplock av musslor i detta område! I vattenprover längs övriga kusten förekommer det också potentiellt giftiga alger i vattenmassan. Dessa kan tas upp och lagras i blåmusslor. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Musselkontroll Livsmedelsverket

29 juli
Algtoxiner
Inga överskridande halter av algtoxiner har noterats i veckans provtagningar från musselodlingarna kring Orust, Lysekil och Grebbestad. För övriga områden finns inget underlag. I prover som har tagits i Havstensfjorden är bakteriehalterna över det tillåtna gränsvärdet för E-coli. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Musselkontroll Livsmedelsverket.

22 juli 
Algtoxiner
Analyssvar från både vattenprover och musselprover visar att det finns alggifter längs hela kusten och du bör därför undvika att plocka och äta vilda musslor. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Musselkontroll Livsmedelsverket

20 juli
Algtoxiner
De senaste provsvaren från musselodlingarna mellan Grebbestad och Ljungskile visar på höga halter av diarréframkallande algtoxiner i blåmusslor i vatten utanför Lysekil, Mollösund samt Stigfjorden mellan Orust och Tjörn. Höga halter av samma algtoxin har även påvisats i japanska jätteostron i Åbyfjorden. För övriga områden finns inget underlag.

För mer information om öppna och stängda områden gå till Livsmedelsverkets webbplats.

14 juli
Höga halter av algtoxiner i musslor
De senaste proverna från ett 10-tal öppna musselodlingar mellan Grebbestad och söder om Tjörn visar på höga halter av diarréframkallande toxiner i några områden mellan Kungshamn och Skärhamn. För övriga kusten finns inga provtagningar men det är sannolikt att dessa alger, som kan variera stort beroende på strömmar och vattenmassor, även återfinns i vilda blåmusslor. Kontrollerade och giftfria musslor finns i handeln.

Västerhavet 2016 är här!
En mängd olika nyttor, eller ekosystemtjänster, kan fås från havet. Tidningen Västerhavet har i år temat "Havet som resurs" och undersöker de olika möjligheter som ett friskt hav kan erbjuda. Förutom artiklar om vattenbruk ges svar på frågor som "Vem äger havet?". I tidningen behandlas även ämnen som vågenergi, havet som arbetsplats eller rent av som en resurs av skönhet.

Tidningen Västerhavet ges ut av Kontaktgrupp Hav, ett nätverk för forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Ladda ner Västerhavet som pdf.

6 juli
Algtoxiner
Veckans provtagningar på musselodlingar mellan Kungshamn och ner till Marstrand visar på höga halter av diarréframkallande algtoxiner i flera områden. För övriga kusten finns ingen information men sannolikheten är stor att dessa algtoxiner även ackumulerats i vilda blåmusslor. Giftfria och kontrollerade musslor finns i handeln.

1 juli
Algtoxiner
Vid de musselodlingar som har provtagits för att hitta eventuella algtoxiner fanns förekomst av algtoxiner i Saltö fjord utanför Lysekil.
Även i vattenproverna längs kusten fanns potentiellt giftiga alger i vattenmassan. Dessa kan tas upp och lagras i blåmusslor.

I prover som har tagits i Saltö fjord och Åbyfjorden är bakteriehalterna för höga för att musslorna ska få säljas i butik. Då det senaste veckan har kommit mycket nederbörd efter en lång period med torka, är det risk för att föroreningar med tarmbakterier har koncentrerats och nu förs ut i havet. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor.