Vattenvårdsenheten 

Vattenvårdsenheten främjar en hållbar vattenanvändning, arbetar för att skydda och förbättra tillståndet för vattenmiljöer och mildra effekter av översvämningar med mera. Enheten ansvarar för att ta fram miljöövervakningsprogram, miljömål och åtgärdsprogram i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten. Fiskevård, kalkning av sjöar och vattendrag samt utveckling av yrkes- och fritidsfisket ingår också i uppgifterna. Enheten handlägger EU-stöd till fisket och fiskberedningsindustrin. Enheten har verksamhet på flera orter i länet.

Tel: 010-224 40 00
E-post: vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se
fiske.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Fax, fiske: 010-224 50 27

Vattenvårdsenhetens medarbetare

 

Göteborg
Postadress:
Besöksadress:

403 40 Göteborg
S. Hamngatan 3
Mariestad
Postadress:
Besöksadress:

542 85 Mariestad
Hamngatan 1
Vänersborg
Postadress:
Besöksadress:

462 82 Vänersborg
Drottninggatan 2

 

Kontakta oss

Vattenavdelningen
vattenvard punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vattenvard punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00
Vattenavdelningen, fiske
fiske punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤fiske punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Enhetschef

Sandra Brantebäck, foto: Anders Wejrot

Sandra Brantebäck