Vattenavdelningen 

Vattenavdelningen främjar en hållbar vattenanvändning, arbetar för att skydda och förbättra tillståndet för vattenmiljöer och mildra effekter av översvämningar med mera. Avdelningen ansvarar för att ta fram miljöövervakningsprogram, miljömål och åtgärdsprogram i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten. Fiskevård, kalkning av sjöar och vattendrag samt utveckling av yrkes- och fritidsfisket ingår också i uppgifterna. Avdelningen handlägger EU-stöd till fisket och fiskberedningsindustrin. Avdelningen har verksamhet på flera orter i länet.

Tel: 010-224 40 00
E-post: vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se
fiske.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Fax, fiske: 010-224 50 27

Vattenavdelningens medarbetare

 

Göteborg
Postadress:
Besöksadress:

403 40 Göteborg
S. Hamngatan 3
Mariestad
Postadress:
Besöksadress:

542 85 Mariestad
Hamngatan 1
Vänersborg
Postadress:
Besöksadress:

462 82 Vänersborg
Drottninggatan 2

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Avdelningschef

Sandra Brantebäck, foto: Anders Wejrot

Sandra Brantebäck