Kyrkor och begravningsplatser

Länets kyrkor och kyrkomiljöer är ovärderliga kulturarv. Katedraler och små sockenkyrkor, alla minner de om tider som varit. Kyrkorna är levande gudstjänstrum som brukats med en nära tusenårig obruten kontinuitet.
Bild på Lerums kyrka

Svenska kyrkans byggnader och begravningsplatser samt de kyrkliga inventarierna skyddas genom Kulturmiljölagens 4:e kapitel. Säljs en kyrka fortsätter lagen att gälla.

För alla kyrkor och begravningsplatser uppförda före 1940 gäller att de inte får ändras på något väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsplikten gäller även en del nyare kyrkor med höga kulturhistoriska värden. Även kyrkliga inventarier med kulturhistoriskt värde, oavsett ålder, omfattas av tillståndsplikten.

Att förvalta en kyrklig miljö innebär att bevara och att varsamt förnya på samma gång.

Mer om skyddade kyrkor

Informationskartan om Västra Götaland (välj fliken ”kulturmiljö”). Kartan har länkar till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister där du kan läsa om varje enskild kyrka.
Samtliga skyddade kyrkor i Västra Götalands län
Skyddade kyrkor byggda efter 1939 
Bebyggelseregistret (välj att söka på ”anläggning”).