Historia på plats

Historia på plats är ett sökregister och guide till Västra Götalands historia. Här presenteras ett urval av länets mer välkända kulturmiljöer, väl värda ett besök.

Sök på namn, kommun eller område

Här kan du söka efter Länsstyrelsens fornvårdsobjekt i hela länet. Av länets ca 300 vårdade fornvårdsobjekt är ett 90-tal platser inlagda i databasen. Fler kommer att läggas in efter hand.