Radonbidrag

Bidraget upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och alla ansökningar är beslutade och utbetalde. Ett villkor för stödet är att en uppföljningsmätning redovisas efter radonsaneringen. Resultatet påverkar inte ditt utbetalade stöd, men om eftermätning uteblir kan Länsstyrelsen besluta att pengarna ska betalas tillbaka (återkrav).

Det framgår av beslutet när mätningen senast ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Mätning ska utföras under eldningssäsongen oktober t.o.m. april och vara minst två, helst tre månader.

Hur lämnar jag in min mätrapport?

Per post till: Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg. Märk rapporten med ditt ärendenummer/personnummer/fastighetsbeteckning.

Via e-post till: vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv radon och ärendenummer/personnummer/fastighetsbeteckning i ämnesraden

Via Boverkets webbplats om du har gjort en e-ansökan.

Det finns möjlighet att få uppskov med mätningen till nästa eldningssäsong.