Arkeologiska uppdrag 

Större arkeologiska undersökningar och andra uppdrag offentliggörs här under anbudsperioden. Undersökare är välkomna att komma in med anbud.

Under respektive uppdrag nedan finns uppgifter om anbudet samt om eventuella tillägg eller förtydliganden.

 

Kontakta oss

Kulturmiljöenheten
kulturmiljo punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤kulturmiljo punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Föreskrifter och råd

Föreskrifter och allmänna råd för bland annat anbudsförfarandet vid arkeologisk upphandling.

Läs mer om föreskrifterna

Mallar för undersökningsplan

Det finns olika undersökningsplansmallar för olika typer av undersökningar. Kontrollera gärna en extra gång att du får med dig den mall som har specificerats i förfrågningsunderlaget.  

Särskild utredning

Förundersökning schaktningsövervakning

Förundersökning

Särskild undersökning

Antikvarisk kontroll

Bilaga 2 Kompetensbeskrivning

Bilaga 3 Kostnadsberäkningsmall

Bilaga 4 Uppföljningsmall (över 20 prisbasbelopp)