Länsfokus nr 1 

Foto: Göran Andersson, EKA Chemicals
Foto: Göran Andersson, EKA Chemicals
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
28 
Länsfokus är en bred tidning från Länsstyrelsen. Sju verksamheter – naturvård, vattenvård, miljöskydd, kulturmiljö, samhällsbyggnad, social hållbarhet samt skydd och säkerhet – står bakom produkten. Ytterligare verksamheter medverkar.

Tidningen har idag en upplaga på ca 4 000 exemplar och kommer ut med fyra nummer (april, juni, oktober och december) årligen.

Länsfokus

Ansvarig utgivare:
Sven Swedberg
Telefon: 010-224 47 12
natur.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Redaktör:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
information.vastragotaland
@lansstyrelsen.se