Länsfokus nr 1

Foto: Göran Andersson, EKA Chemicals
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
28
Länsfokus är en bred tidning från Länsstyrelsen. Sju verksamheter – naturvård, vattenvård, miljöskydd, kulturmiljö, samhällsbyggnad, social hållbarhet samt skydd och säkerhet – står bakom produkten. Ytterligare verksamheter medverkar.

Tidningen har idag en upplaga på ca 4 000 exemplar och kommer ut med fyra nummer (april, juni, oktober och december) årligen.
Kommentar:
Länsfokus

Ansvarig utgivare:
Sven Swedberg
Telefon: 010-224 47 12
natur.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Redaktör:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
information.vastragotaland
@lansstyrelsen.se