Jorbiten får gott betyg

I anslutning till Jordbiten nr 3 gjordes en läsvärdesundersökning av tidningen på uppdrag av Länsstyrelsen.

400 intervjuer genomfördes med syftet att ta reda på hur läsarna ser på tidningen och dess innehåll. Resultat i korthet:

Hela 81 % av mottagarna läser Jordbiten. Tidningen får mycket höga omdömen på värdeorden trovärdig, lättläst, informativ och aktuell.

Majoriteten (89 %) av mottagarna vill ha den i pappersform. De föredrar en tidning att bläddra i, vissa saknar bredband andra tycker inte om att sitta för mycket vid datorn.

Största ämnesområdet som intresserar att läsa om är lantbruk följt av nya verksamheter på landsbygden/landsbygdsutveckling. Artiklar som har direkt praktisk anknytning till lantbruk – rådgivningsartiklar, information om lagar samt regler för EU-stöd intresserar mest. Ungefär hälften anser att de har nytta av informationen vi skriver om i sitt arbete.

Införandet av ett tema för varje nummer uppfattas positivt av läsarna. Samtliga omdömen eller betyg av tidningen har ökat sedan mätningen 2008. Detta visar på att den omformning av tidningen som skett varit i positiv riktning och uppskattas av läsarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att Jordbiten får genomgående goda omdömen av sina läsare. Samtliga betyg och omdömen har ökat sedan mätningen 2008.

Läs hela undersökningen

Jordbiten

Ansvarig utgivare:
Marie Andreasson

Redaktion:
Nina Goos
Erika Kvarnlöf
Agneta Olsson

Telefon: 010-224 52 48
jordbiten.vastragotaland
@lansstyrelsen.se